Kwalifikacja wojskowa 2023. Które roczniki dostaną wezwania? [LISTA]

W przyszłym tygodniu rusza kwalifikacja wojskowa, która obejmie 230 tysięcy osób. Które roczniki mogą spodziewać się wezwania? Czy kwalifikacja jest obowiązkowa? Czy za niestawienie się na kwalifikacji przewidziana jest jakaś kara? Przypominamy.

Kwalifikacja wojskowa potrwa 66 dni roboczych (za wyjątkiem 2 maja i 9 czerwca). Rozpocznie się 17 kwietnia, a zakończy 21 lipca. Początkowo miała odbywać się od 3 kwietnia do 30 czerwca, ale Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło terminy, uzasadniając decyzję egzaminami maturalnymi i wnioskami od wojewodów.

Zobacz wideo Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Ministrem Obrony Narodowej Polski, Mariuszem Błaszczakiem

Kalifikacja wojskowa 2023. Które roczniki dostaną wezwania?

Z opublikowanego w grudniu 2022 r. rozporządzenia ministra obrony wynika, że na tegoroczną kwalifikację mogą zostać wezwani:

  • mężczyźni urodzeni w 2004 roku;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2021 i 2022:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności;

  • kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe, lub naukę w szkołach policealnych na określonych kierunkach; (lekarskim, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej czy ratownictwa medycznego);
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Osoby, które dostaną wezwanie, a które nie mogą stawić się we wskazanym terminie, bo koliduje im to z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłosić się w terminie dodatkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Uwaga: Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować grzywną albo przymusowym doprowadzeniem przez policję.

Podczas kwalifikacji komisja lekarska przydziela każdego do jednej z czterech kategorii zdolności:

  • A - zdolny do czynnej służby wojskowej;
  • B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej;
  • D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
  • E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.
Więcej o: