Wyniki egzaminów zawodowych 2023. Gdzie je sprawdzić?

Osoby, które w styczniu przystąpiły do egzaminu zawodowego w Formule 2012, Formule 2017 lub w Formule 2019 już na koniec marca poznają rezultaty swojej pracy. Dowiedz się, gdzie i kiedy możesz sprawdzić swoje wyniki.

W styczniu 2023 roku zdający podchodzili do części praktycznej i pisemnej egzaminu zawodowego. Już w marcu egzaminatorzy CKE poinformują o rezultatach części pisemnej. Wyniki będzie można sprawdzić online. Dowiedz się, kiedy i na jakiej stronie możesz sprawdzić swoje wyniki

Zobacz wideo Czy w polskiej szkole muszą być oceny? "Można w inny sposób ocenić ucznia niż liczbą"

Egzaminy zawodowe 2023. Kiedy i gdzie sprawdzić wyniki?

Część pisemna egzaminów zawodowych odbywała się od 10 do 14 stycznia. Trwała godzinę, podczas której uczniowie musieli wypełnić 40 zadań. W przypadku Formuły 2019 egzamin odbywał się w formie elektronicznej. Wyniki egzaminu 2023 z sesji zimowej CKE ogłosi już 31 marca 2023 roku. O godzinie 10:00 zdający będą mogli sprawdzić je za pośrednictwem:

  • stron internetowych poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych w przypadku zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikację w zawodzie w Formule 2012;
  • systemu SIOEPKZ (System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie) poprzez portal zdającego, jeżeli uczeń przystępował do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2017 lub egzaminu zawodowego w Formule 2019. 

CKE przypomina, że kody aktywacyjne umożliwiające uczniowi zalogowanie się do portalu zdającego ważne są bezterminowo od momentu zarejestrowania się w SIOEPKZ. Taki kod przekazuje zainteresowanym dyrektor szkoły

Swoje odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (w Formułach 2012 i 2107) uczniowie mogli porównywać z kluczem odpowiedzi udostępnionym na stronie CKE od 13 stycznia 2023. W przypadku części pisemnej egzaminu zawodowego w Formule 2019 odpowiedzi nie zostały opublikowane przez komisję egzaminacyjną.

Matura (zdjęcie ilustracyjne) Matura 2023. Wyższe stawki za sprawdzanie egzaminów

Egzaminy zawodowe 2023. Jakie są warunki uzyskania świadectwa?

Aby zaliczyć część praktyczną egzaminu zawodowego, zdający musi uzyskać aż 75 proc. możliwych do zdobycia punktów. W części pisemnej potrzebnych jest z kolei 50 proc. punktów. Ci uczniowie, którym uda się zdobyć minimalną ilość niezbędną do zdania otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Zdający egzamin zawodowy w sesji zimowej 2023 swoje świadectwa będą mogli uzyskać po 7 kwietnia 2023 roku. 

Więcej o: