Matura 2023. Wynagrodzenia egzaminatorów pójdą w górę. Ile zarobią?

Już niedługo maturzyści zmierzą się z nowościami, które przygotowało dla nich Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku ze zmianą formuły egzaminu i zwiększeniem liczby zadań otwartych zostały zmodyfikowane warunki wynagrodzeń dla egzaminatorów. Ile zarobią za sprawdzenie jednego arkusza? Kwota uzależniona jest od minimalnej pensji nauczyciela.

W maju do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących i pięcioletnich techników. W związku z tym testy będą pisane w dwóch formułach - w formule 2015 dla uczniów po gimnazjum oraz w formule 2023. Modyfikacja przepisów zmieniła warunki wynagrodzeń  egzaminatorów. Rozporządzenie Ministra Edukacji w tej sprawie weszło w życie z dniem 21 marca - czytamy w Dzienniku Ustaw. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl. 

Zobacz wideo Dwóch maturzystów zniszczyło podświetlany pylon przed budynkiem policji w Sochaczewie.

Matura 2023. Wynagrodzenia egzaminatorów poszły w górę

Wysokość wypłaty egzaminatorów uzależniona jest od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. W 2023 r. wynosi 4224 zł brutto.

Z opublikowanego rozporządzenia wynika, że egzaminatorzy za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy (w starej formule matury), o której mowa w art. 297 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe zarobią:

  • 0,627 proc. stawki - 26,48 zł brutto - za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy);
  • 0,923 proc. stawki - 38,98 zł brutto - za część pisemną (testową oraz wypracowanie) z języka polskiego (poziom podstawowy);
  • 0,386 proc. stawki - 16,30 zł brutto - za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
  • 0,923 proc. stawki - 38,98 zł brutto - za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom rozszerzony), języka mniejszości narodowej (poziom podstawowy i rozszerzony), języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (poziom rozszerzony), języka obcego nowożytnego (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);
  • 0,790 proc. stawki - 33,36 zł brutto - za część pisemną egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów na poziomie rozszerzonym i poziomie dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki inna stawka obowiązuje dla egzaminatorów, sprawdzających i oceniających prace w nowej formule. W tym przypadku wynagrodzenie wynosi:

  • 0,627 proc. stawki - 26,48 zł brutto - za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy);
  • 1,15 proc. stawki - 48,56 zł brutto - za część pisemną (testową oraz wypracowanie) z języka polskiego w formule 2023 (poziom podstawowy);
  • 0,500 proc. stawki - 21,12 zł brutto - za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
  • 0,923 proc. stawki - 38,98 zł brutto - za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom rozszerzony), języka mniejszości narodowej (poziom podstawowy i rozszerzony), języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (poziom rozszerzony), języka obcego nowożytnego (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);
  • 0,790 proc. stawki - 33,36 zł brutto - za część pisemną egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów na poziomie rozszerzonym i poziomie dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Kto nie musi zdawać matury w 2023 roku? [LISTA] Kto nie musi zdawać matury? [LISTA OLIMPIAD]

Matura w formule 2023. "To skutek reformy i likwidacji gimnazjów"

- Nowa formuła matury to skutek reformy edukacji i likwidacji gimnazjów. Ośmioklasowe podstawówki, czteroletnie licea i pięcioletnie technika po reformie musiały przyjąć nowe podstawy programowe. Dlatego wprowadzono zmiany w arkuszach maturalnych obowiązujących w 2023 i 2024 roku - komentowała w ubiegłym roku wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

Najbardziej zauważalne zmiany zaszły w egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym. W dotychczasowej formule (obowiązującej od 2015 r.) egzaminator sprawdza rozwiązania ok. 10 zadań otwartych oraz wypracowanie o długości co najmniej 250 wyrazów. W arkuszu w formule 2023 oceni ok. 15 zadań otwartych oraz wypracowanie o długości co najmniej 400 wyrazów.

Para prezydencka podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/23 Agata Duda mówi o wzroście wynagrodzeń nauczycieli. "To niezbędne"

Więcej o: