NIK sprawdziła stan mostów i wiaduktów w pięciu województwach. Co trzeci stanowił zagrożenie

Co trzeci ze 139 mostów i wiaduktów skontrolowanych przez NIK wymaga pilnej naprawy. Najgorzej w raporcie wypadli zarządcy gminni, których zwykle nie stać na remonty takich obiektów.

Kontrolę przeprowadzono w latach 2020-2022 w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i opolskim. Sprawdzono stan 139 obiektów mostowych. 45 z nich stwarzało zagrożenie dla ruchu publicznego lub życia, sześć groziło katastrofą budowlaną. Stan 56 proc. skontrolowanych mostów na drogach gminnych oceniono jako "przedawaryjny" lub "niedostateczny". W podobnym stanie była jedna czwarta takich obiektów na drogach powiatowych - podała w swym raporcie Najwyższa Izba Kontroli.

Zobacz wideo Genua: wyburzenie mostu Morandi

Raport NIK. Najgorzej wypadli zarządcy gminni

Wykazano, że 12 z 16 skontrolowanych zarządców dróg nie przeprowadzało obowiązkowych, okresowych kontroli technicznych części zarządzanych przez siebie mostów i wiaduktów. Zarządcy dróg powiatowych i wojewódzkich na ogół wypełniali ten obowiązek, zarządcy dróg gminnych - praktycznie wcale. Co więcej, część okresowych kontroli została wykonana lub udokumentowana nierzetelnie. Stwierdzono też przypadki przeprowadzania kontroli przez osoby bez odpowiednich uprawnień.

NIK negatywnie oceniła działania skontrolowanych zarządców dróg samorządowych. Okazuje się, że "w przeważającej większości przypadków nie wykorzystywali oni wyników okresowych kontroli i nie formułowali w oparciu o nie planów utrzymania mostów, wiaduktów, estakad czy kładek. To z kolei miało wpływ na bezpieczeństwo [osób] korzystających z drogowych obiektów inżynierskich".

Cztery spośród siedmiu gmin objętych kontrolą NIK wydało na remonty obiektów mostowych niecałe 125 tys., pozostałe nie przeznaczyły na to żadnych środków. Nie miały na to funduszy. W takich przypadkach część zarządców zmniejsza limit masy pojazdów, które mogą przejeżdżać przez mosty i wiadukty.

Poszukiwana Katarzyna Borczyk Katarzyna Borczyk poszukiwana. Pozwoliła spalić dziecko w kotłowni

Kontrolerzy NIK wskazali na szczególny przypadek "ilustrujący postępującą degradację obiektu mostowego", a konkretnie wiadukt w miejscowości Prawda Stara (woj. lubelskie, pow. łukowski), wzniesiony w 1952 r. Ekspertyza z 2014 r. wykazała, że wiadukt ten wymaga pilnego remontu, ale - jak wynika z ustaleń NIK - zarząd dróg powiatowych w Łukowie przez osiem lat nie prowadził tam żadnych prac.

Więcej wiadomości z Polski na stronie głównej Gazeta.pl >>>

7 tys. zł dla aktywisty za niesłuszne zatrzymanie przez policję 7 tys. zł dla aktywisty za niesłuszne zatrzymanie przez policję

NIK zawnioskowała do zarządców dróg samorządowych o wdrożenie działań naprawczych oraz podjęcie współpracy z policją i Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego w celu zapewnienia skutecznej ochrony drogowych obiektów inżynierskich. Zawnioskowała też do zarządców powiatowych i gminnych drogowych obiektów inżynierskich o zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przeznaczenie na utrzymanie obiektów środków odpowiadających potrzebom.

Więcej o: