Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy. Ma zapewnić lepszą ochronę ofiarom przemocy domowej

Prezydent RP podpisał we środę nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wprowadzone zmiany mają zapewnić lepszą ochronę osobom doświadczającym przemocy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po trzech miesiącach od ich ogłoszenia.

Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany do ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą opiekę osobom doświadczającym przemocy i skuteczniej walczyć z tym problemem. Podpisanie nowelizacji przez Andrzeja Dudę ogłosiła we czwartek Kancelaria Prezydenta RP.

Zobacz wideo Witek: Sejm potępia haniebną nagonkę opartą na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki Papież

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przemocy w rodzinie. Zmieniono nazewnictwo

Pierwszą zauważalną różnicą w ustawie jest jej nowa nazwa - zmieniona z "o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" na "o przeciwdziałaniu przemocy domowej". Definicja przemocy w rodzinie została zastąpiona pojęciem przemocy domowej, która uwzględnia od teraz także przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc. Regulacja dodała również nową definicję osoby doznającej przemocy domowej. Zgodnie z jej treścią małoletniego, który był świadkiem przemocy domowej, należy traktować także jako osobę doznającą takiej przemocy.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Brutalne pobicie nastolatkaSeria pobić wśród nastolatków. "Lata zaniedbań po każdej stronie"

Nowelizacja ustawy o przemocy w rodzinie. Wprowadzono nowe formy działań

Wraz z podpisem Andrzeja Dudy w życie wejdą niebawem nowe formy działań wobec obywateli stosujących przemoc domową. Jedną z nich są programy psychologiczno-terapeutyczne, które mają za zadanie wpłynąć na osoby uciekające się do przemocy tak, by rozwinęły umiejętności samokontroli i nauczyły się rozwiązywać problemy bez użycia siły. Wraz ze skierowaniem, na obywatela zostanie nałożony obowiązek uczestniczenia w wybranym programie. Za uchylanie się od wykonania tego obowiązku przewidziano karę grzywny lub ograniczenia wolności.

Dariusz LorantyByły policjant tłumaczy, jak reagować na przemoc. "Odwrócić uwagę"

Ustawa wprowadza również szereg regulacji, których zadaniem jest usprawnienie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz modyfikuje procedurę "Niebieskiej Karty". Do rozpoczęcia procedury jej wydawania będą od teraz upoważnione osoby z grup diagnostyczno-pomocowych. Po przydzieleniu rodzinie statusu "Niebieskiej Karty" przez okres dziewięciu miesięcy grupa diagnostyczno-pomocowa będzie prowadzić intensywne działania monitorujące. Przewidziano także zezwolenie na odebranie broni palnej, amunicji oraz związanej z tym dokumentacji osobom stosującym przemoc domową.

Zmiany wprowadzone w ustawie przewidują też utworzenie nowego organu opiniodawczo-doradczego - Zespołu Monitorującego ds. Przemocy Domowej, który zastąpi obecnie funkcjonujący Zespół Monitorujący do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Więcej o: