Sędzia Waldemar Żurek wygrał w sądzie. Ma wrócić do orzekania w macierzystym wydziale

Katowicki sąd przywrócił Waldemara Żurka do orzekania w macierzystym wydziale. Sędzia wytoczył proces Sądowi Okręgowemu w Krakowie w sprawie o mobbing. Zgodnie z wyrokiem krakowski sąd musi zapłacić 2,1 tys. zł na rzecz Żurka i 5 tys. zł na rzecz fundacji Serce Dziecka.

O wyroku sądu w Katowicach informuje Polska Agencja Prasowa, której depeszę publikuje m.in RMF FM

Sąd w Katowicach nakazał Sądowi Okręgowemu w Krakowie, czyli pracodawcy Waldemara Żurka, powierzenie mu obowiązków sędziego w II wydziale cywilnym odwoławczym. Postanowieniu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Zobacz wideo Wybory w Dzień Papieski? "PiS chce wziąć Jana Pawła II na sztandary"

Sąd zdecydował ws. Waldemara Żurka

Zasądzono wobec krakowskiego sądu kwotę 2,1 tys. zł na rzecz sędziego oraz 5 tys. zł na rzecz fundacji Serce Dziecka

Sędzia Katarzyna Sznajder-Peroń, jak czytamy w RMF FM, wyjaśniła, że sąd "nie rozpoznawał roszczeń stricte opartych o konstrukcję mobbingu według Kodeksu pracy". Roszczenia były bowiem związane z zakazem dyskryminacji czy ochrony dóbr osobistych. 

Sąd uznał, że "strona pozwana nie wykazała wystarczająco przesłanek organizacyjnych, które przemawiałyby w stopniu przekonującym za przeniesieniem powoda do innego wydziału sądu". Ponadto stwierdzono, że powód wykazał, iż "był traktowany gorzej, mniej korzystnie, niż inne osoby z tej grupy zawodowej". 

Robert M. Pierwszy po wojnie proces o kanibalizm. Panowała zmowa milczenia

Zwrócono uwagę m.in. na "przeniesienie powoda do innego wydziału bez dostatecznego wykazania zasadności tych zmian" czy "trudności w uzyskaniu decyzji co do urlopu". Sędzia stwierdziła, że w niniejszej sprawie "skazane przykładowe działania stanowiły naruszenie godności pracowniczej powoda". 

Wyrok nie jest prawomocny. 

W 2018 roku Waldemar Żurek, były rzecznik KRS, złożył pozew przeciwko ówczesnej prezesce Sądu Okręgowego w Krakowie pozew ws. mobbingu. Chodzi m.in. o przeniesienie do I wydziału cywilnego. Miało do tego dojść z naruszeniem prawa. 

Ziobro 'zepsuł interes króla dopalaczy'. Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie ws. pistoletu Ziobro miał pistolet na konferencji. Jest oświadczenie Prokuratury Krajowej

Więcej o: