Deklaracja maturalna 2023. Gdzie i do kiedy należy ją złożyć? Coraz mniej czasu

Wstępne deklaracje tegoroczni maturzyści musieli złożyć do 30 września ubiegłego roku. W 2023 roku z kolei muszą ostatecznie zdecydować o tym, jakie przedmioty będą obowiązywać ich na egzaminie dojrzałości. Aby to potwierdzić muszą złożyć tzw. deklarację ostateczną. Do kiedy i gdzie można złożyć taki dokument?

Matura 2023 zbliża się wielkimi krokami. Przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości uczniowie powinni pamiętać o złożeniu odpowiednich deklaracji. Wstępną musieli złożyć do 30 września 2022 roku. Teraz czas na deklarację ostateczną. Do kiedy i gdzie należy złożyć taki dokument?

Zobacz wideo Czy wf powinien inaczej wyglądać w szkole podstawowej, a inaczej w liceum?

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Co to jest deklaracja maturalna?

Deklaracja maturalna zawiera informacje dotyczące tego, które przedmioty na poziomie rozszerzonym uczeń będzie zdawał na egzaminie dojrzałości. Deklaracja zawiera więc następujące informacje:

  • dane osobowe,
  • listę obowiązkowych egzaminów,
  • listę przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym,
  • załącznik o potrzebach specjalnych.

Do kiedy należy złożyć deklarację maturalną 2023?

Do 30 września 2022 roku maturzyści musieli złożyć deklarację wstępną. Niezłożenie takiego dokumentu skutkowałoby tym, że uczeń nie zostałby dopuszczony do matury w najbliższym terminie. Deklaracja wstępna nie była jednak wiążąca. W trakcie trwającego roku szkolnego licealiści mogą zmieniać swoją decyzję. Na zmianę nie zostało jednak już wiele czasu. Ostateczną deklarację przedmiotów należy złożyć do 7 lutego 2023 roku. W sytuacji, kiedy nie zostanie ona w ogóle złożona, 8 lutego 2023 deklaracja wstępna zostanie potraktowana jako ta ostateczna. 

Gdzie należy złożyć deklarację maturalną 2023?

Deklarację można wypełnić i złożyć do dyrektora szkoły zarówno w wersji papierowej, jak i online. Oprócz licealistów deklarację maturalną mogą złożyć absolwenci. Składają ją do dyrektora szkoły, którą ukończyli. Na stronie cke.gov.pl można przeczytać, że "osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument  potwierdzający wykształcenie średnie, lub średnie branżowe wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy" mają obowiązek złożenia deklaracji do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.  W tym roku również obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie po 30 września 2022 roku, powinni do 15 marca 2023 roku złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Więcej o: