Raport o zdrowiu Polaków. Żyjemy nieco krócej, ale nie wszędzie. W tych regionach żyje się najdłużej

W czasie pandemii znacznie pogorszyło się zdrowie Polaków. Długość życia spadła względem 2019r. o 2,3 roku w przypadku mężczyzn i o 2,1 roku w przypadku kobiet - takie wnioski płyną z raportu "Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania" Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB. Autorzy badania podają także miasta, w których żyje się najdłużej.

Na wstępie raportu czytamy, że sytuację demograficzno-społeczną w Polsce można wciąż jeszcze uznać za stosunkowo korzystną z punktu widzenia zdrowia publicznego. Ludność Polski jest przeciętnie młodsza niż ludność większości krajów Unii Europejskiej. Jednak, jak pokazują prognozy Eurostatu, ta korzystna dla Polski różnica będzie stopniowo zanikać. Już w połowie obecnego wieku zarówno mediana wieku, jak i odsetek osób w wieku 65 lat i więcej, będą w Polsce wyraźnie wyższe niż przeciętne dla krajów UE.

Autorzy badania podkreślają, że w latach 2020-2021, czyli w czasie pandemii, stan zdrowia Polaków znacznie się pogorszył, a dotyczy to w szczególności osób starszych. "Pandemia COVID-19 spowodowała w latach 2020-2021 niespotykane w okresie powojennym skrócenie długości życia ludności Polski" - czytamy.

Z dokumentu wynika, że w 2021 roku długość życia mężczyzn wynosiła 71,75 roku i była krótsza o 2,3 roku niż w poprzedzającym pandemię 2019 roku, a w przypadku kobiet wynosiła 79,68 roku i była krótsza o 2,1 roku.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Kosiniak-Kamysz: W sprawie Patriotów wiarygodny był tylko pierwszy wpis Błaszczaka

"Wpływ pandemii na skrócenie długości życia mieszkańców miast i wsi wśród mężczyzn w obu latach był większy w miastach, natomiast u kobiet w 2020 r. był większy wśród mieszkanek wsi, a w 2021 r. był podobny w obu populacjach" - zaznaczono.

Długość życia zależy od miejsca zamieszkania

Autorzy opisują, że długość trwania życia różni się w zależności od miejsca zamieszkania.

W najmniej korzystnej sytuacji zdrowotnej są mieszkańcy najmniejszych miasteczek poniżej 5 tys. ludności, których przeciętna długość życia jest najkrótsza, natomiast najdłużej żyją mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Zróżnicowanie długości życia związane z tak określonym miejscem zamieszkania jest większe w przypadku mężczyzn niż kobiet

Z obliczeń wynika, że obecnie mężczyźni w najmniejszych miastach żyją średnio około 2,6 roku krócej niż ci zamieszkujący największe miasta. U kobiet różnica ta wynosi 1,9 roku.

Gdzie żyje się najdłużej? Liderem Sopot

Eksperci podają, że pod wpływem pandemii w 2020 roku najbardziej skróciła się długość życia mężczyzn, którzy zamieszkują teren woj. świętokrzyskiego (o 2,3 roku), a w 2021 roku dla mieszkańców woj. podlaskiego (o 3,6 roku).

Ukraiński artylerzysta w Donbasie Zarobki ukraińskich żołnierzy. Kwoty spore, ale nie warte takiego ryzyka

Najmniej skróciła się długość życia w woj. lubuskim w 2020 roku (o 1,2 roku) i woj. małopolskim w 2021 roku (o 2 lata).

U kobiet sytuacja wygląda niemal całkowicie inaczej. W ciągu dwóch ostatnich lat najbardziej skróciła się długość życia mieszkanek woj. łódzkiego (o 1,7 roku), a po dwóch latach pandemii u mieszkanek woj. lubelskiego i podkarpackiego (o 2,9 roku). Proces ten najmniej był nasilony w przypadku kobiet z woj. zachodniopomorskiego (o 0,6 roku) w 2020 r., a w 2021 roku u kobiet z woj. małopolskiego (o 1,7 roku).

Daniel Obajtek i Michał Kołodziejczak "Bliżej im do członków mafii niż spółki Skarbu Państwa". Kołodziejczak wzywa Orlen do oddania pieniędzy za paliwo. "Po prostu nakradł"

W dwuletnim okresie pandemii 2020-2021 wśród mężczyzn najdłuższego życia mogli oczekiwać mieszkańcy Sopotu – 78,4 lat, natomiast najkrótszego mieszkańcy powiatu makowskiego (woj. mazowieckie), 68,9 lat. Różnica między tymi skrajnymi powiatami wynosi aż ok. 9,5 roku.

Wśród kobiet najdłużej żyją również mieszkanki Sopotu – 83,2 lat, natomiast najkrócej Chorzowa – 77 lat.

Więcej o: