Apostaci mogą figurować w księgach parafialnych. "DGP": Obywatele nie mogą liczyć na pomoc państwa

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejne orzeczenie, zgodnie z którym osoby, które dokonały apostazji, nie mogą liczyć na pomoc Urzędu Ochrony Danych Osobowych. "Prawo odwołania do świeckiej instancji, zgodnie z orzecznictwem NSA, nie przysługuje" - pisze "DGP" we wtorek.

"Obywatele nie mogą więc liczyć na pomoc państwa w sporach o usunięcie lub aktualizację wpisów w księgach parafialnych" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" we wtorek 27 grudnia. Chodzi o najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zobacz wideo Dlaczego księża milczą w sprawach patologii w Kościele?

Apostazja a usunięcie danych osobowych

Jak czytamy, zgodnie z najnowszym orzeczeniem NSA, Urząd Ochrony Danych Osobowych nie może nakazać usunięcia danych apostatów z ksiąg parafialnych. "Osoby niezadowolone z decyzji proboszcza mogą jedynie zaskarżyć ją do kościelnego inspektora ochrony danych. Ten zaś, z powodów teologicznych, skarg takich nie uwzględnia. Prawo odwołania do świeckiej instancji, zgodnie z orzecznictwem NSA, nie przysługuje" - czytamy w dzienniku. 

Jak czytamy, to już trzeci wyrok, który ugruntowuje stanowisko NSA w sprawie autonomii Kościoła w kwestii przetwarzania danych osobowych. Dr Paweł Litwiński, adwokat, który został poproszony przez gazetę o opinię, podkreślił, że "mamy do czynienia z wykształconą linią orzeczniczą". - W ostatniej sprawie mocniej jest akcentowana kwestia braku właściwości prezesa UODO w sprawach dotyczących apostazji - dodał.

Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Abp Grzegorz Ryś i Dawid Podsiadło Abp Ryś o apostazji Podsiadły: Nie do końca rozumiem opowiadanie o tym w mediach

Jak dokonać apostazji?

Zgodnie z dekretem z 16 lutego 2016 roku, by dokonać apostazji, trzeba osobiście udać się na plebanię wraz z inną osobą dorosłą i złożyć oświadczenie woli wystąpienia z Kościoła. Oświadczenie powinno zawierać:

  • dane personalne odstępcy,
  • dane dotyczące daty oraz parafii chrztu,
  • powód wystąpienia z Kościoła,
  • oświadczenie, że odstępca dokonuje apostazji dobrowolnie i jest świadomy konsekwencji swojej decyzji,
  • własnoręczny podpis. 

Zgodnie z procedurą wystąpienia z Kościoła dokonuje się w parafii zamieszkania.

Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne) Kościół katolicki w Niemczech. Rekordowa liczba apostazji

Więcej o: