Próby samobójcze i przemoc ze strony bliskich. Wstrząsający raport fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opublikowała raport "Dzieci się liczą 2022", z którego wynika, że 41 proc. dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 57 proc. ze strony rówieśników. W 2021 roku policja odnotowała prawie 1,5 tys. prób samobójczych popełnionych przez osoby poniżej 19. roku życia. 127 z nich zakończyło się śmiercią.

Raport fundacji opisuje problem krzywdzenia dzieci oraz wskazuje obszary zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju dzieci, opierając się na statystykach gromadzonych przez instytucje państwowe oraz na danych badawczych. Tam, gdzie było to możliwe, prezentowane są zestawienia z kolejnych lat, czyli trendy opisywanych zjawisk, oraz dane porównawcze pokazujące sytuację polskich dzieci na tle sytuacji dzieci w innych krajach.

- W naszym raporcie staramy się opisać sytuację dzieci w sposób możliwie najbardziej kompleksowy, dlatego analizujemy stan ich zdrowia fizycznego i psychicznego, strukturę i sytuację materialną rodzin, edukację, przemoc wobec dzieci i zagrożenia, na które mogą się one natknąć w świecie online i offline. Zajmujemy się też sytuacją dzieci z Ukrainy mieszkających w Polsce oraz konsekwencjami pandemii COVID-19. To najpełniejszy i najbardziej aktualny opis warunków życia i rozwoju dzieci, jaki udało nam się stworzyć - mówiła Renata Szredzińska, jedna z autorek raportu.

Raport "Dzieci się liczą 2022". Odnotowano prawie 1,5 tys. prób samobójczych

Z ustaleń zaprezentowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 41 proc. dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 57 proc. ze strony rówieśników. Ponad 170 tys. dzieci i nastolatków zostało objętych w 2020 roku pomocą specjalistyczną ze względu na zaburzenia psychiczne - 57 proc. z nich stanowili chłopcy.

W 2021 roku policja odnotowała 1496 prób samobójczych, popełnionych przez osoby poniżej 19. roku życia. 127 prób samobójczych podjętych przez dzieci lub nastolatków zakończyło się śmiercią. Pod względem liczby prób samobójczych zakończonych zgonem Polska jest na drugim miejscu w Europie - zaraz po Niemczech.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

W raporcie czytamy również, że w 2021 roku założono 11 129 Niebieskich Kart, w których jako pokrzywdzonych wskazano osoby małoletnie. 1335 dzieci zostało odebranych z rodzin z powodu zagrożenia życia w związku z przemocą. W pieczy zastępczej umieszczono 52 572 dzieci.

W 2021 roku w Polsce mieszkało blisko 7 000 600 dzieci. Twórcy raportu zauważyli, że liczba dzieci w ogólnej populacji naszego kraju maleje systematycznie od początku lat 90. W 2001 roku dzieci stanowiły blisko 21 proc. ogółu populacji, w roku 2021 odsetek ten wynosił około 18 proc.

Wstrząsające dane. Autorzy raportu zwracają się z apelem

Autorzy raportu apelują, aby m.in.:

  • wzorem innych krajów wprowadzić wyspecjalizowane służby ochrony dzieci odpowiedzialne za przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i koordynację działań na rzecz ich ochrony;
  • wprowadzić prawny wymóg wdrożenia standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem we wszystkich miejscach, w których dzieci przebywają;
  • tworzyć specjalistyczne ośrodki oparte na modelu współpracy między różnymi służbami, w których dziecko poszkodowane przestępstwem i jego opiekunowie mogliby otrzymać kompleksowe wsparcie: psychologiczne, prawne, medyczne i socjalne pod jednym dachem;
  • poddawać wnikliwej systemowej analizie każdy przypadek śmierci dziecka czy poważnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku krzywdzenia lub z przyczyn niewyjaśnionych, w celu sprawdzenia skuteczności wdrożonych procedur i rozwiązań i zaproponowania ewentualnych usprawnień.
Zobacz wideo Przyjaźń, depresja, sieć i przemoc w oczach zetek. Sprawdźcie specjalny odcinek "Dlaczego".

Potrzebujesz pomocy?

Nie wahaj się po nią zwrócić. Poniżej lista z numerami telefonów, pod które mogą dzwonić osoby chcące uzyskać pomoc:


  • 116 111 - całodobowy, bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Swój problem można też opisać w wiadomości. Telefon jest prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.  • 800 800 605 - całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów. Wsparcie można uzyskać także za pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl. Infolinia została uruchomiona na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.  • 800 12 12 12 - całodobowy, bezpłatny telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Istnieje także możliwość rozmowy na czacie (brpd.gov.pl/).  • 22 668 70 00 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP (infolinia czynna codziennie w godz. 8-20).


Więcej o: