Wizyta duszpasterska 2023. Czy trzeba przyjmować księdza po kolędzie?

Po Bożym Narodzeniu rozpoczną się wizyty duszpasterskie w domach wiernych. Z powodu pandemii koronawirusa przez ostatnie dwa lata kolęda nie odbywała się na normalnych zasadach. Jak sytuacja będzie wyglądała w 2023 roku? Czy według prawa kanonicznego mamy obowiązek przyjmowania księży po kolędzie?

Kolęda, czyli wizyty duszpasterskie rozpoczynają się w okresie świąt Bożego Narodzenia i trwają nawet do początku lutego. Księża odwiedzają swoich parafian, a wizycie towarzyszy poświęcenie domu, błogosławieństwo oraz modlitwa. Wiele osób przekazuje księdzu podczas kolędy datek pieniężny.

Wizyta duszpasterska 2023. Czy trzeba przyjmować księdza po kolędzie?

Pandemia dużo zmieniła w organizacji życia Kościoła. W trosce o bezpieczeństwo księża decydowali się na odwoływanie wizyt duszpasterskich. Takie rozwiązanie wciąż pojawia się w niektórych parafiach.

Część duchownych postanowiła w tym roku odwiedzić wyłącznie tych wiernych, którzy wcześniej zgłoszą im taką chęć. Inni księża planują z kolei zgodnie z tradycją odwiedzać każdy dom. W takiej sytuacji warto wiedzieć, czy trzeba przyjmować księdza po kolędzie. 

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Prawo kanoniczne nie nakazuje odbywania wizyty duszpasterskiej w okresie świąt. Zgodnie z nim ksiądz ma obowiązek poznawać i odwiedzać rodziny należące do wspólnoty parafialnej.

Kolęda to wyraz realizacji kanonu 529 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi:

Pragnąc, dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś niedomagają - roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspierać chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otaczać biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Starać się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popierać wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach

Jak przygotować się na wizytę księdza? 

Przed wizytą kapłana warto przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem,
  • krzyż,
  • zapalone świece,
  • woda święcona (jeśli ktoś nie ma, wystarczy przed modlitwą powiedzieć o tym, a kapłan pobłogosławi przygotowaną wodę),
  • dzieci przygotowują zeszyt z religii.

Przy okazji wizyty duszpasterskiej można poprosić duchownego o poświęcenie nowego domu lub mieszkania.

Zwyczajem jest również składanie ofiary na potrzeby Kościoła. Nigdy jednak materialne ubóstwo nie może być przeszkodą w tym, by przyjąć księdza we własnym domu, i żaden duchowny nie ma prawa domagać się datku.

Księża w większości przypadków informują z wyprzedzeniem o swojej wizycie. Zdarzyć się może jednak, że w określonym terminie mieszkańcy domu mogą być np. w pracy. Jeśli wierni jednorazowo nie będą mogli czy chcieli przyjąć księdza, nie powinno to pociągnąć za sobą żadnych konsekwencji.

Zobacz wideo Bartosz Arłukowicz o KPO: Jesteśmy jednym z ostatnich państw, które z tych pieniędzy nie korzysta
Więcej o: