Odśnieżanie chodnika. Na kim spoczywa ten obowiązek? Co grozi za jego niedopełnienie?

Kto powinien odśnieżać chodniki? Zasady oczyszczania chodnika ze śniegu znów, wraz z pojawieniem się intensywnych opadów, budzą wątpliwości. Wiadomo, że za odśnieżanie dróg odpowiada właściciel lub zarządca drogi. Natomiast odśnieżanie chodników nie jest kwestią tak jednoznaczną, ale regulują ją przepisy. Do kogo należy ten obowiązek? Jakie kary mogą spotkać osoby, które się z niego nie wywiązują? Wyjaśniamy w tekście.

Odpowiedź na pytanie, kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika, można znaleźć w przepisach. Ten zimowy obowiązek reguluje m.in. ustawa o prawie budowlanym. Według przepisów, jeżeli chodnik znajduje się zaraz przy posesji, za jego oczyszczanie odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości, ale to nie jedyne przepisy, które trzeba mieć na uwadze.

Zobacz wideo Chodnik nie jest miejscem dla rowerów

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Odśnieżanie chodnika. Na kim spoczywa ten obowiązek?

Odśnieżanie chodnika to także obowiązek, który wynika z ustawy z 1996 roku o utrzymaniu porządku w gminach. Kwestię tego, kto odpowiada za wykonywanie tego obowiązku, reguluje art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według którego:

  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, należy do obowiązków właściciela posesji;
  • właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Kluczowe w tych przepisach jest stwierdzenie "bezpośrednio przy granicy nieruchomości". Jeżeli posesję i chodnik oddziela np. pas zieleni, wtedy obowiązek odśnieżania spoczywa na wynajętej przez gminę  firmie. Podobnie, jeżeli gmina uruchomiła na chodniku system płatnego parkowania, wtedy obowiązek ten ciąży na zarządcach drogi.

Odśnieżanie chodnika. Co grozi za zaniedbanie tego obowiązku?

Co, jeżeli mimo prawnego obowiązku, właściciel posesji nie wywiąże się ze swojej powinności? W takiej sytuacji może on zostać ukarany grzywną za śnieg, który zalega na chodniku. Mandat może wynieść od 500 zł do nawet 1500 zł. Gorsze konsekwencje czekają właściciela posesji, przy której jest chodnik w przypadku, kiedy komuś na tym terenie stanie się krzywda. Wówczas właściciel może zostać pozwany przez poszkodowanego. Jeżeli osoba, która doznała obrażeń, zdoła udowodnić, że to za sprawą nieodśnieżonego chodnika, może ona żądać wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

Więcej o: