Wezwanie do wojska na ćwiczenia dostanie 200 tys. Polaków. Kto zostanie powołany? Co z księżmi?

Wezwania do wojska nie dostał w latach 2009-2012 ani jeden rezerwista. Teraz się to zmieni. MON chce zwiększyć liczebności Wojska Polskiego o nawet 200 tys. żołnierzy. Kto może zostać wezwany na ćwiczenia wojskowe, a kto może odroczyć obowiązek pełnienia służby wojskowej?

- W świetle wojny w Ukrainie widzimy, że obecna ok. 150-tysięczna armia jest zdecydowanie za mała. Nasz ambitny plan i przyjmowane rozwiązania mają umożliwić zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych do ok. 300- 250 tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych i 50 tysięcy obrony terytorialnej - mówił pod koniec listopada szef Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), Mariusz Błaszczak na XV Międzynarodowym Kongresie w Toruniu.

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe dostanie 200 tys. Polaków

W związku z tym MON przewiduje zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Wznowione zatem zostają obowiązkowe ćwiczenia wojskowe zakończone przysięgą. Wezwanie dostanie nawet 200 tys. osób także tych, "które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej)", co zostało opublikowane 5 grudnia w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.  

Ćwiczenia odbywają w jednostkach wojskowych i związkach albo jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej lub w innych wskazanych przez niego podmiotach. Praca nie stanowi przeszkody. Pracodawca będzie musiał udzielić rezerwiście urlopu bezpłatnego. Za każdy dzień ćwiczeń powołanym przysługuje od wojska uposażenie zasadnicze.

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podkreśla, że wezwanie nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenia. Decyzja jest wydawana dopiero po upewnieniu się, że dana osoba spełnia określone warunki. Kto może zostać wezwany na ćwiczenia wojskowe dokładnie precyzuje ustawa "O obronie Ojczyzny".

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Kowal o wydatkach na polską armię: Więcej, ale więcej wydać na zbrojenia, to wydać mądrzej

Kto będzie powołany do wojska w 2023 roku? Mówi o tym projekt rozporządzenia

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia dotyczącym liczby osób, które mogą zostać wezwane do odbycia czynnej służby wojskowej w 2023 r. przewidziano powołanie:

 • do 200 000 żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych,
 • do 17 128 osób do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego,
 • do 10 000 żołnierzy rezerwy do pełnienia aktywnej rezerwy,
 • do 28 580 osób do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
 • do 38 000 osób do terytorialnej służby wojskowej. 

Odroczenie pełnienia służby wojskowej. Kto może się o nie ubiegać? 

Obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej może odroczyć osoba, która:

 • prowadzi własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego (w czasie jej trwania) bądź została wybrana w wyborach do sprawowania tej funkcji; 
 • osobiście i bezpośrednio sprawuje opiekę nad osobą poniżej 16. lub powyżej 75. roku życia (w wypadku, gdy nie ma innego pełnoletniego członka rodziny);
 • pobiera edukację w szkole ponadpodstawowej, wyższej, seminarium duchownym lub innej wyższej szkole religijnej;
 • sprawuje wysoką funkcję w organach samorządu terytorialnego (np. wójt, burmistrz, sekretarz gminy);
 • piastuje kierownicze stanowisko w administracji rządowej.

Mają one jednak charakter czasowy i trwają do wygaśnięcia ich przyczyny. Więcej na temat obowiązkowych ćwiczeń w artykule:

Obowiązkowe ćwiczenia dla 200 tys. osób. Kto może dostać wezwanie?Obowiązkowe ćwiczenia dla 200 tys. osób. Kto może dostać wezwanie?

Księży i zakonników przenosi się do rezerwy pasywnej

Zgodnie z art. 168 ustawy o "Obronie Ojczyzny", osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, które zostały duchownymi lub członkami zakonów (po profesji wieczystej), przenosi się do pasywnej rezerwy. Uwaga! Armia może wezwać na przeszkolenie księdza, który chce pełnić funkcję kapelana. Dzieje się tak za zgodą przełożonych duchownego.

Rezerwa pasywna obejmuje osoby poniżej 55. roku życia, a w przypadku podoficerów i oficerów poniżej 63. r. ż., które:

 • przeszły kwalifikację wojskową, czyli mają przydzieloną kategorię zdolności do służby wojskowej, ale nie odbyły służby wojskowej i nie złożyły przysięgi;
 • ukończyły jakikolwiek kurs wojskowy (np. dwutygodniowy w WOT albo miesięczny w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej), ale nie złożyły przysięgi;
 • złożyły przysięgę wojskową, mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej i nie są zainteresowane służbą w wojsku.

Ładowanie ćwiczebnego (oznaczony niebieskim kolorem elementów) naboju przeciwpancernego do M1 Abrams wojska USAW tle zakupu M1 Abrams nabywamy ogromne ilości amunicji

Więcej o: