Prof. Marcin Wiącek tłumaczy odwołanie zastępczyni RPO. "Przygotowanie urzędu do nowych wyzwań"

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało komunikat z wyjaśnieniami dotyczącymi odwołania dr Hanny Machińskiej z funkcji zastępczyni RPO. "Rzecznik pragnie podkreślić, że wysoko ocenia dorobek i dotychczasową współpracę z dr Hanną Machińską. (...) Jednocześnie (...) wyjaśnia, że decyzja o odwołaniu (...) związana jest tylko i wyłącznie z nowymi wyzwaniami, które stoją przed Biurem RPO" - czytamy.

W środę 7 grudnia na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich została opublikowana informacja o zmianach kadrowych. Okazuje się, że z dniem 31 grudnia 2022 r. z funkcji zastępczyni RPO zostanie odwołana dr Hanna Machińska. Decyzja ta wzbudziła wiele komentarzy. W czwartek prof. Marcin Wiącek postanowił odnieść się do sprawy.

Zobacz wideo Prof. Wiącek tłumaczy, czemu push back jest niezgodny z Konstytucją

Prof. Marcin Wiącek tłumaczy odwołanie zastępczyni RPO. "Decyzja związana z nowymi wyzwaniami"

Po swoim odwołaniu dr Hanna Machińska postanowiła odnieść się do sprawy. Jak przyznała, nie otrzymała żadnego uzasadnienia tej decyzji. "Decyzja RPO Marcina Wiącka o odwołaniu z dniem 31 grudnia 2022 r. dr Hanny Machińskiej ze stanowiska Zastępcy RPO wzbudziła zainteresowanie opinii publicznej" - czytamy w komunikacie Biura RPO.

Rzecznik pragnie podkreślić, że wysoko ocenia dorobek i dotychczasową współpracę z dr Hanną Machińską. Wniosła ona niezwykle ważny wkład w działalność urzędu, przyczyniła się do umacniania jego autorytetu i społecznego zaufania. Między innymi poprzez bezpośrednie interwencje w miejscach zdarzeń, wszędzie tam, gdzie mogło dojść do łamania praw człowieka i praw obywatela. Zawsze wykazywała się przy tym wielką wrażliwością i wysokimi kompetencjami, potrafiła też współpracować z organizacjami społecznymi

- czytamy w komunikacie. 

Jednocześnie Rzecznik wyjaśnia, że decyzja o odwołaniu dr Hanny Machińskiej z dotychczasowego stanowiska związana jest tylko i wyłącznie z nowymi wyzwaniami, które stoją przed Biurem RPO. Dlatego stara się dostosować skład osobowy i strukturę organizacyjną współpracujących z nim ekspertów do zmieniających się potrzeb i zadań. Tak postępowali dotychczas wszyscy Rzecznicy w trakcie swoich kadencji

- napisano, dodając, że zgodnie z ustawą, Rzecznik Praw Obywatelskich "może posiadać tylko trzech zastępców".

We wpisie zapewniono także, że prof. Więcej, wraz z całym Biurem RPO, "wyraża głęboką wdzięczność dr Hannie Machińskiej za wielkie zaangażowanie i atmosferę, którą tworzyła w relacjach ze współpracownikami".

Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dr Hanna Machińska komentuje swoje odwołanie: Nie wiem, w jakim kierunku pójdzie nowy profil działania Biura RPO

Dr Machińska pełniła funkcję zastępczyni RPO od ponad pięciu lat. Pracę na tym stanowisku zakończy pod koniec grudnia. Następcą dr Machińskiej będzie Wojciech Brzozowski, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest też członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

- Rzecznik powiedział, że po półtora roku okrzepł na urzędzie i ma prawo profilować działania urzędu wedle swojego pomysłu. Nie wiem, w jakim kierunku pójdzie nowy profil działania Biura. Rzecznik chciałby zająć się pracą naukowo-badawczą nad prawami człowieka - przyznała ustępująca zastępczyni RPO.

Więcej o: