Obowiązkowe ćwiczenia dla 200 tys. osób. Kto może dostać wezwanie?

MON zapowiada zmiany w Wojsku Polskim. Chodzi między innymi o wznowienie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dla rezerwistów i zwiększenie finansowania wojska. Kto może dostać wezwanie do wojska? Odpowiadamy.

Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje zwiększenie liczebności Wojska Polskiego o nawet 200 tys. żołnierzy. Wznowione zostają obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla rezerwistów.

Wezwania do wojska 2022

Po przerwie spowodowanej pandemią Wojsko Polskie wznawia obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Wezwania do wojska może otrzymać nawet dwieście tysięcy osób, które w ciągu 14 dni od otrzymania pisma powinny się zgłosić do przypisanych jednostek.

Kto może otrzymać wezwanie na ćwiczenia?

Od kwietnia 2022 r. są dwie rezerwy: pasywna i aktywna. Według ustawy o obronie ojczyzny na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe mogą zostać wezwane osoby przydzielone do tej pierwszej grupy.

Rezerwa pasywna obejmuje osoby poniżej 55. roku życia, a w przypadku podoficerów i oficerów poniżej 63. r. ż., które:

  • przeszły kwalifikację wojskową, czyli mają przydzieloną kategorię zdolności do służby wojskowej, ale nie odbyły służby wojskowej i nie złożyły przysięgi;
  • ukończyły jakikolwiek kurs wojskowy (np. dwutygodniowy w WOT albo miesięczny w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej), ale nie złożyły przysięgi;
  • złożyły przysięgę wojskową, mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej i nie są zainteresowane służbą w wojsku.

Jak zauważa Jarosław Wolski, publicysta zajmujący się wojskiem, Wojskowe Centra Rekrutacji mogą powołać na 30-dniowe ćwiczenia każdego, kto na komisji dostał kategorię A, ale nigdy nie odbył zasadniczej służby wojskowej. "Ratunku przed tym nie ma" - napisał Wolski na Twitterze. 

"W praktyce każdy, kto przeszedł kwalifikację wojskową i została mu nadana kategoria wojskowa, przechodzi do rezerwy pasywnej" - podkreśla w swoim tweecie Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

"Wezwanie do WCR nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenie. Dopiero po upewnieniu się, że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia" - dodają.

Od decyzji administracyjnej o powołaniu można się odwołać w ciągu 14 dni, ale trzeba przy tym pamiętać, że wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

WCR tłumaczy, że ćwiczenia wojskowe mogą być:

  • jednodniowe, krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni;
  • długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni;
  • rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

"Realizatorem ćwiczeń jest dowódca jednostki i to on określa szczegółowy sposób odbywania ćwiczeń (zadania oraz to, na czym będzie polegała służba żołnierza itp.)" - czytamy.

MON chce zwiększenia liczebności Wojska Polskiego

Wiosną 2022 roku uchwalona została ustawa o obronie Polski. Ustawa opiera się na trzech filarach: zwiększeniu finansowania Sił Zbrojnych RP, wprowadzeniu koncepcji obrony powszechnej i zwiększeniu liczebności Wojska Polskiego.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, jednym z priorytetów jest obecnie "zwiększenie liczebności Wojska Polskiego we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, w służbie zawodowej i w rezerwie oraz we wszystkich korpusach osobowych-szeregowych, podoficerów i oficerów".

Zobacz wideo Gen. Koziej: Nie podoba mi się metoda rozwoju polskiej armii

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

W informacji prasowej zamieszczonej na stronie MON czytamy, że "dzięki ustawie wprowadzona została m.in. dobrowolna zasadnicza służba wojskowa". Co to takiego? Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa przeznaczona jest dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne.

W świetle wojny w Ukrainie widzimy, że obecna ok. 150-tysięczna armia jest zdecydowanie za mała. Nasz ambitny plan i przyjmowane rozwiązania mają umożliwić zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych do ok. 300 tys. - 250 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych i 50 tys. Obrony Terytorialnej

- mówił szef MON, Mariusz Błaszczak podczas XV Międzynarodowym Kongresie w Toruniu.

Więcej wiadomości z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Więcej o: