Dr Hanna Machińska odwołana z funkcji zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Ma już następcę

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek podjął decyzję o odwołaniu dr Hanny Machińskiej z funkcji zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Dr Machińska pełniła tę funkcję od ponad pięciu lat. Pracę na tym stanowisku zakończy pod koniec grudnia.

"Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek podjął decyzję o odwołaniu z dniem 31 grudnia 2022 r. dr Hanny Machińskiej z funkcji Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Funkcję tę dr H. Machińska pełni od 26 września 2017 r." - czytamy w komunikacie wydanym w środę przez biuro RPO.

Następcą dr Machińskiej będzie Wojciech Brzozowski, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest też członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2013-2017 pracował jako ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W tym roku został powołany przez RPO do składu Komitetu Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. 

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

"Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie konstytucyjnym i wyznaniowym. Jest autorem ponad stu publikacji w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym monografii poświęconych bezstronności światopoglądowej władz publicznych oraz niezależności konstytucyjnego organu państwa. Jest także współautorem cieszącego się powodzeniem podręcznika do praw człowieka (trzy wydania, ostatnie w 2021 r.)" - stwierdzono w komunikacie.

Zobacz wideo Jarosław Gowin na liście PSL? Kosiniak-Kamysz: Nie ma o tym mowy na dzień dzisiejszy

Dr Hanna Machińska odwołana. "RPO niezwykle wysoko ocenia jej dorobek"

W komunikacie biura Rzecznika Praw Obywatelskich nie umieszczono informacji na temat powodów dowołania dr Hanny Machińskiej. Zwróciliśmy się w środę do biura prasowego RPO z e-mailową prośbą o ujawnienie tych przyczyn.

"RPO niezwykle wysoko ocenia dorobek i działania dr Hanny Machińskiej. Wniosła ona bardzo ważny wkład w działalność urzędu i umacniania jego autorytetu, m.in. przez interwencje w miejscach zdarzeń, gdzie mogło dojść do łamania praw człowieka, zawsze wykazując wielką wrażliwość i wysokie kompetencje" - przekazała portalowi Gazeta.pl Monika Okrasa, dyrektorka Zespołu Kontaktów z Mediami Komunikacji Społecznej.

Jak zaznaczyła przedstawicielka biura RPO, Rzecznik Praw Obywatelskich może posiadać tylko trzech zastępców.

"RPO Marcin Wiącek powołał na to stanowisko prof. Wojciecha Brzozowskiego, powszechnie uznanego eksperta z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka, kierując się jego wybitnym doświadczeniem międzynarodowym, wrażliwością i wiedzą z zakresu praw człowieka" - czytamy w e-mailu przesłanym Gazeta.pl.

Jak dodano, "zarówno Rzecznik i Biuro RPO pozostają otwarci na bliską, ekspercką współpracę z dr Hanną Machińską i wyrażają nadzieję na możliwość korzystania z jej ogromnej wiedzy i doświadczenia w zakresie ochrony praw człowieka".

"Fatalna wiadomość", "Smutny dzień"

Dr Hanna Machińska jest prawniczką, w latach 1991-2017 kierowała Biurem Rady Europy w Warszawie. We wrześniu 2017 r. została powołana przez Adama Bodnara na stanowisko zastępczyni RPO. Dr Machińska była też m.in. ekspertką w Komitecie Doradczym ds. Prawa Europejskiego przy ministrze sprawiedliwości w latach 2008-2010. Specjalizuje się kwestiami związanymi z prawami człowieka, prawem UE i prawem ochrony środowiska.

"Dr Machińska to jedna z najodważniejszych obrończyń praw człowieka w Polsce, ceniona w całej Europie. Od Dr Machińskiej uczyłem się szczególnej wrażliwości na los najsłabszych" - skomentował na Twitterze były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

"Dr Hanna Machinska odwołana z funkcji zastępczyni RPO. To fatalna wiadomość! Jej wielka praca w obronie uchodźców, społeczności LGBT i innych praw człowieka powinna być rozwijana, a nie wstrzymywana. Dlaczego Marcin Wiącek ulega władzy i pozwala na cenzurę urzędu?" - napisał na Twitterze poseł PO Franciszek Sterczewski.

"Odwołanie dr Hanny Machińskiej z funkcji zastępcy RPO to smutny dzień dla obywateli i obrońców praw człowieka. Straciliśmy ważnego sojusznika i kolejny bastion chroniący przed opresją władzy i patrzący tej władzy na ręce. Straciliśmy osobę oddaną, profesjonalną i odważną" - skomentowała adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram.

Monika Wiszyńska-Rakowska pełnomocnikiem RPO

Jednocześnie RPO powołał Monikę Wiszyńską-Rakowską na stanowisko Pełnomocnika do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Do zadań Wiszyńskiej-Rakowskiej będzie należeć m.in. "koordynowanie i opracowywanie projektów stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności wystąpień do organów, organizacji lub instytucji, w których działalności RPO stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela".

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: