Lex Czarnek 2.0 odrzucone przez Senat. Co musi zrobić PiS, żeby wprowadzić ustawę?

Senat odrzucił Lex Czarnek 2.0. Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe wróci teraz do Sejmu. Od głosowania posłów będzie zależało, czy projekt trafi do prezydenta Andrzeja Dudy, czy zostanie ostatecznie odrzucony.

Za odrzuceniem Lex Czarnek 2.0 głosowało 51 senatorów. 43 polityków było przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym Senat poparł opinie senackich komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Nauki, Edukacji i Sportu, które opowiedziały się za tym, by projekt ministra edukacji narodowej odrzucić w całości.

Zobacz wideo Lex Czarnek powinno ponownie trafić do kosza? Dziemianowicz-Bąk: Ile można się dawać upokarzać?

Lex Czarnek 2.0 odrzucone przez Senat. Co dalej z nowelizacją ustawy?

Teraz ustawa przygotowana przez resort Przemysława Czarnka trafi do Sejmu. W głosowaniu posłowie zdecydują, czy nowelizacja zostanie ostatecznie odrzucona, czy jednak trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Sejm może odrzucić uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów (więcej niż 50 proc. głosów) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wtedy Lex Czarnek 2.0 trafi do prezydenta. Jeśli Sejm nie odrzuci uchwały, to wówczas postępowanie ustawodawcze zostaje odrzucone, a Lex Czarnek 2.0 trafi do kosza. 

Lex Czarnek 2.0. O czym jest projekt nowelizacji ustawy?

Lex Czarnek 2.0 zakłada nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Największe kontrowersje budzi punkt, w którym kuratorzy oświaty (powoływani przez ministra edukacji) zyskaliby większe uprawnienia, w tym te dotyczące kontrolowania szkół. Pozytywna lub negatywna opinia kuratora byłaby kluczowa przy zmianach na stanowiskach dyrektorów i nauczycieli w poszczególnych placówkach edukacyjnych. 

Po wprowadzeniu Lex Czarnek 2.0 kurator mógłby złożyć wiążący wniosek dotyczący zawieszenia dyrektora szkoły, jeśli kurator uznałby, że powstało "zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę". Kurator mógłby też zgodzić się na to, by w "szczególnie uzasadnionych przypadkach" odwoływać nauczycieli - w trakcie roku szkolnego i bez wypowiedzenia. Brak konkretnych przykładów tych "uzasadnionych przypadków" daje kuratorom możliwość do własnej interpretacji zachowań nauczycieli.

Kurator musiałby też wydać pozytywną opinię na temat tego, czy dane organizacje i stowarzyszenia mogą przeprowadzić zajęcia dodatkowe w szkołach - bez tej opinii dyrektor nie mógłby zezwolić na takie zajęcia.

Kolejna zmiana dotyczyłaby edukacji domowej. Po wprowadzeniu Lex Czarnek 2.0:

  • szkoły otrzymają limit uczniów nauczanych pod ich patronatem w domu - będzie to maksymalnie 50 proc. wszystkich uczniów danej szkoły. Po przekroczeniu limitu dyrektor nie mógłby się zgodzić na nauczanie domowe kolejnego dziecka;
  • wróciłoby wcześniejsze rozwiązanie dot. zgody na naukę domową tylko w tej sytuacji, gdy szkoła, do której jest zapisane dziecko, leży na terytorium województwa, w którym mieszka uczeń;
  • zgłoszenie do nauczania domowego można byłoby złożyć tylko od 1 do 21 września;
  • szkoły musiałyby zapewnić stacjonarne miejsca, gdyby uczniowie zrezygnowali z nauki domowej i chcieliby wrócić do nauki w szkole.
Więcej o: