Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy się odbędzie? Kto nie musi zdawać egzaminu? [DATY]

Do przyszłorocznego egzaminu ósmoklasisty zostało jeszcze dużo czasu, ale warto przypomnieć najważniejsze związane z nim informacje. Co jeśli go nie zdamy?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Wszyscy uczniowie muszą do niego podejść, aby ukończyć podstawówkę. Egzaminu tego nie można nie zdać, ale wynik wpływa na to, do jakiej szkoły ponadpodstawowej dostanie się uczeń lub uczennica.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Terminy

Egzaminy w 2023 r. potrwają trzy dni. Będą odbywały się od 23 do 25 maja.

  • 23 maja (wtorek) - egzamin z języka polskiego, który potrwa 120 minut;
  • 24 maja (środa) - egzamin z matematyki - 100 minut;
  • 25 maja (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego - 90 minut.

Wszystkie egzaminy zaczną się o godzinie 9:00.

Jeśli chodzi egzamin ósmoklasisty z języka obcego, każdy uczeń wybiera tylko jeden język (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski lub włoski), którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Dodatkowe terminy

Uczniowie, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów podanym terminie, nie muszą się martwić. Przewidziano dla nich kolejne - 12-14 czerwca, w tej samej kolejności, co w maju i o tej samej porze.

Więcej wiadomości z Polski na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Egzamin ósmoklasisty 2023. Zadania

Zadania na egzaminie będą zamknięte (takie, w których trzeba wybrać jedną z podanych odpowiedzi) oraz zamknięte (uczniowie muszą samodzielnie udzielić odpowiedzi).

Zakres materiału, jaki będzie obowiązywał na egzaminie, znajduje się w wymaganiach podanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 15 lipca 2022 r., w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy wyniki?

Wyniki z terminów majowych i czerwcowych pojawią się tego samego dnia - 3 lipca. Z kolei do 6 lipca do szkół zostaną przekazane zaświadczenia, które zostaną wydane uczniom. Znajdą się na nich dokładne informacje dotyczące wyniku procentowego oraz skali centylowej dla egzaminu z każdego zdawanego przedmiotu.

Zobacz wideo Jak wygląda szkoła w Szwecji? Tu nie ma prac domowych

Kto jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty?

Do egzaminu nie muszą przystępować laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych wymienionych w wykazie olimpiad lub laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z przedmiotu.

Więcej o: