Posłowie PiS chcą rad seniorów w powiatach i gminach. "Będą ciałem kolegialnym". Jest projekt

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Dotyczy on wprowadzenia przepisów, zgodnie z którymi rada gminy będzie zobligowana do utworzenia rady seniorów, jeżeli z wnioskiem wystąpi określona liczba osób powyżej 60. roku życia.

W przypadku gmin do 20 000 mieszkańców wniosek będzie mogło złożyć 50 mieszkańców tej gminy, a powyżej 20 000 mieszkańców co najmniej 100. Rozwiązania te mają być stosowane analogicznie w przypadku rad seniorów na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Przedstawicielem wnioskodawców jest przewodnicząca sejmowej komisji polityki senioralnej Joanna Borowiak.

Zobacz wideo Kowal o wydatkach na polską armię: Więcej, ale więcej wydać na zbrojenia, to wydać mądrzej

PiS wniosło projekt ustawy dot. tworzenia rad seniorów

Jak napisano w uzasadnieniu projektu, "rada seniorów jest ciałem kolegialnym o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, którego głównym celem jest wsparcie rady gminy w realizacji zadań skierowanych wobec osób starszych". "Aktywizacja seniorów ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie" - napisano.

Obecnie obowiązujące regulacje umożliwiają powołanie rady seniorów jedynie na poziomie gminnym, a rada gminy nie ma obligatoryjnego obowiązku powoływania tego ciała. W Polsce funkcjonuje około 350 rad seniorów na 2477 gmin.

"Osoby starsze stanowią ogromny potencjał i wartość dla społeczeństwa. Seniorzy posiadają ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności praktyczne. Podstawowym zadaniem, przed którym stoją samorządy, jest wykorzystanie potencjału seniorów na rzecz dzieci, młodzieży, a także kształtowania właściwych postaw w życiu społecznym. Ogromnym kapitałem osób starszych jest czas, który chcieliby wykorzystać na aktywność i działalność społeczną" - podkreślono w uzasadnieniu. 

Projekt nowelizacji skierowano do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Sejmu oraz Biuro Analiz Sejmowych.

Więcej o: