Jan Paweł II broniony przez polskich biskupów. Episkopat o komunizmie i ruchach "legalizacji pedofilii"

Na stronie episkopatu pojawiło się stanowisko Rady Stałej KEP w sprawie Jana Pawła II. Biskupi napisali, że papież "zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych". Część z argumentów powtarza się z tym, co już wcześniej pojawiało się w obronach papieża z Polski. Mowa tu o "bolesnych doświadczeniach komunizmu" czy ruchach dążących do "legalizacji pedofilii".

Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wydali oświadczenie z powodu "medialnego ataku na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat". Według KEP krytyka ma związek z tym, że twierdzenia papieża "nie odpowiadają współczesnym ideologiom" rzekomo propagującym hedonizm (pogląd, zgodnie z którym przyjemność to najwyższe dobro i cel życia) czy nihilizm moralny (wątpienie w istnienie wartości moralnych).

Zobacz wideo Marek Lehnert: Przerost wiary prowadził Jana Pawła II do pewnej naiwności

Biskupi z Polski bronią Jana Pawła II. "Nie uświadamiano sobie, jak szkodliwe dla ofiar mogą być skutki tych przestępstw"

W dalszej części biskupi z Polski zwrócili uwagę, że Jan Paweł II "konsekwentnie podejmował działania w kwestii przeciwdziałania przypadkom wykorzystywania seksualnego małoletnich". Powołują się na wprowadzony w 1983 roku nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, który obligował przełożonych kościelnych "do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami wykorzystania seksualnego małoletnich, łącznie z wydaleniem ich ze stanu duchownego". W 1992 roku papież ogłosił Katechizm Kościoła Katolickiego, w którym przypadki pedofilii nazwał grzechem. 

Biskupi przywołują też listy skierowane do amerykańskich biskupów odnoszące się do przestępstw seksualnych wśród duchownych. Jak zauważają, do połowy lat 90. skandal wykorzystania seksualnego był dla papieża głównie problemem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich. Jan Paweł II "podniósł wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną" - czytamy dalej. 

Odnosząc się do Stanów Zjednoczonych padają dość szokujące twierdzenia. "Dominowała tendencja do minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii" - czytamy tłumaczenia KEP.

Jan Paweł IIGutowski: Najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II milczą jak zaklęci

KEP o "bolesnych doświadczeniach" komunizmu i "uzasadnionej" postawie nieufności wobec oskarżeń duchownych o pedofilię 

W oświadczeniu pojawia się także znany z wcześniejszych obron Jana Pawła II argument odnoszący się do komunizmu i "polskich bolesnych doświadczeń, gdy pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami". "Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej, że w systemie komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa" - podkreślili.

W 2001 roku Jan Paweł II uznał, że krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej to jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamaniem tajemnicy spowiedzi. "Odtąd postępowania karne prowadzone w tych sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie bezprecedensowa" - podają w oświadczeniu polscy biskupi. 

Nowa misja Ordo Iuris. Fundacja apeluje o zgłoszenie przepadków zniesławienia Jana Pawła IIOrdo Iuris zachęca do zgłaszania przypadków zniesławienia Jana Pawła II

Więcej o: