Mama 4 plus nie dla każdej matki. Niejasne zasady. Wiele spraw kończy się w sądzie

Program Mama 4 plus pozwala na pobieranie emerytury kobietom, które życie zawodowe poświęciły na rzecz macierzyństwa. Świadczenie jednak nie trafia do wszystkich matek, które urodziły czworo, lub więcej dzieci. Kobiety po pieniądze idą do sądu.

Problem rodzi jeden z warunków programu Mama 4 plus. Zgodnie z wymogami, emerytura należy się osobom, które nie tylko urodziły, ale także zajmowały się wychowaniem co najmniej czworga dzieci. Nie wiadomo jednak do końca, co to znaczy. Niektóre kobiety, których dzieci zmarły, nie otrzymują świadczenia. O swoje prawo do emerytury walczą w sądzie - podaje Superbiz.pl.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Emerytura dla matek. Walczą o prawo do świadczenia w sądzie

Świadczenie z programu Mama 4 plus miało poprawić ekonomiczną sytuację kobiet, które ze względu na wychowanie czwórki lub więcej dzieci zrezygnowały z pracy zawodowej, lub pracowały za krótko, żeby mieć prawo do najniższej gwarantowanej emerytury. W ramach programu takie matki lub osoby opiekujące się dziećmi otrzymują dopełnienie emerytury do kwoty 1338,44. Problem w tym, że definicja "wychowania" jest nieprecyzyjna. Autorzy projektu nie wskazali, co powinno się dziać w sytuacji, kiedy dziecko zmarło.

O sprawie pisał m.in. "Dziennik Gazeta Prawna", przywołując sytuacje, kiedy sąd nie przyznał kobietom praw do świadczenia, ponieważ jedno z ich dzieci zmarło. Orzeczenia sądów są różne - prawo do świadczenia nie zostało przyznane m.in. kobiecie, której dziecko zmarło w wieku czterech lat. Eksperci apelują o nowelizację programu, tak, żeby definicja "wychowania" stała się bardziej precyzyjna - podaje "DGP".

Mama 4 plus. Jakie warunki trzeba spełnić?

Żeby ubiegać się o świadczenie, nie wystarczy urodzenie czworga, lub więcej dzieci. By otrzymać matczyną emeryturę, należy spełnić pewne warunki. Przysługuje ona:

  • matce, która wychowała co najmniej czworo dzieci albo ojcu, który w przypadku śmierci matki, porzucenia lub zaprzestania przez nią wychowywania, wychował co najmniej czworo dzieci;
  • osobie w wieku emerytalnym nieposiadającej niezbędnych środków do życia (60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn);
  • osobie mieszkającej wyłącznie w Polsce i mającej (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju - przez co najmniej 10 lat;
  • obywatelowi Polski lub osobie mającej prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatelowi państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcowi legalnie przebywającemu na terytorium Polski.

*******

Więcej o: