Deklaracja maturalna 2023. Do kiedy trzeba złożyć? Powoli kończy się czas. Jak ją wypełnić?

Deklaracja maturalna to wniosek, dzięki któremu absolwenci szkół średnich będą mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości. Kiedy mija termin składania dokumentów? Zostało zaledwie parę dni.

Deklaracja maturalna jest dokumentem, w którym uczniowie informują, z jakich przedmiotów planują zdawać egzaminy. Można ją złożyć do dyrektora szkoły w wersji papierowej lub online poprzez Zintegrowany Interfejs Użytkownika (ZIU). Kiedy mija termin?

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Wypalenie zawodowe uznane za poważne zagrożenie dla zdrowia

Deklaracja maturalna 2023. Kiedy mija termin składania wniosków?

Wypełnioną deklarację należy złożyć do 30 września 2022 roku (jako deklarację wstępną). Jeżeli chcesz przesłać dokumenty w formie elektronicznej, potrzebujesz loginu i hasła, które:

  • jeżeli jesteś uczniem - otrzymasz od dyrektora szkoły, do której uczęszczasz, do 25 września 2022 roku,
  • jeżeli jesteś absolwentem - możesz otrzymać od dyrektora szkoły, którą ukończyłeś, jeżeli złożysz do niego wniosek nie później niż do 15 stycznia 2023 roku (uczniowie, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych lata, nie muszą składać deklaracji wstępnej, a jedynie tę ostateczną).

Niedostarczenie deklaracji maturalnej wstępnej na czas skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w danym roku. Uwaga! Deklarację ostateczną należy złożyć do 7 lutego 2023 roku. Jej treść może się różnić od informacji przekazanych w deklaracji wstępnej. Po tym terminie nie ma już jednak możliwości dokonania zmian. 

Jak wypełnić deklarację maturalną 2023?

Deklaracje i formularze dla zdających są do pobrania na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ich wypełnienie nie powinno sprawić problemu. Każdy punkt jest dokładnie opisany, a w nawiasach często podany jest wzór odpowiedzi. 

Informacje, które znajdują się w deklaracji maturalnej:

  • Część A - dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości czy data urodzenia),
  • Część B - informacje o egzaminie (np. formuła),
  • Część C - dane kontaktowe,
  • Część D - egzaminy obowiązkowe (m.in. poziom egzaminu pisemnego i wybór języka obcego),
  • Część E - wybór przedmiotów dodatkowych i ich poziomu,
  • Część F - dodatkowe informacje dotyczące egzaminów z wybranych przedmiotów, jak np. informatyka (wybór systemu operacyjnego, programu użytkowania i języka programowania),
  • Część G i H - oświadczenia i załączniki, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Więcej o: