Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała kontrolę działań rządu po katastrofie na Odrze

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zapowiedział kontrolę działań państwa w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Jak informuje Wirtualna Polska, NIK prowadzi "intensywne prace analityczne".

Kierowany przez Mariana Banasia organ zajmie się urzędnikami państwowymi, którzy podejmowali decyzje w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Prezes NIK o działaniach poinformował w dokumencie przekazanym posłance Polski 2050 Hannie Gill-Piątek. Pismo, jako pierwsza opublikowała Wirtualna Polska.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Kontrola NIK. Izba sprawdzi działania rządu podczas kryzysu na Odrze

"Najwyższa Izba Kontroli w swojej działalności kontrolnej przywiązuje bardzo dużą wagę do kwestii ochrony środowiska oraz dbałości o jego stan, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Poszanowanie tych praw jest nieodzownym warunkiem funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa. Dostrzeganie przez NIK wagi tych zagadnień pokazuje zarówno wpisanie ich w priorytety Strategii NIK na lata 2021-2024, jak i szereg od lat podejmowanych przez Izbę kontroli dotyczących tego obszaru" - czytamy w piśmie prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Prezes NIK zapewnił, że kontrola działań państwa podczas kryzysu na Odrze jest dla niego priorytetem. "Bieżące informacje, dotyczące katastrofy ekologicznej, jaka miała miejsce na rzece Odrze, a także prognozy wskazujące na jej nieuniknione, wieloletnie konsekwencje, muszą budzić poważne zaniepokojenie" - przekazał Marian Banaś. Prezes NIK przyznał, że "wyrażane oczekiwania skontrolowania prawidłowości działania organów państwa w tej kwestii stają się w pełni zrozumiałe".

Marian Banaś poinformował, że w Izbie "trwają intensywne prace analityczne, zmierzające do opracowania tematyki kontroli dotyczącej działań państwa w związku z kryzysem ekologicznym na Odrze i podjęcia tej kontroli w najbliższym czasie w ramach posiadanych przez NIK możliwości".

Katastrofa ekologiczna na Odrze. Sprawa trafiła do prokuratury

Jak informuje Wirtualna Polska, do Prokuratury Generalnej wpłynął też wniosek o objęcie nadzorem przez Prokuraturę Krajową wszystkich prowadzonych postępowań w sprawie zanieczyszczenia Odry.

Zobacz wideo Katastrofa ekologiczna na Odrze. "Miejscowi żyją w strachu"

"Kolejne doniesienia wskazują, że nie można wykluczyć żadnej z hipotez dotyczących zarówno samego zdarzenia, jak i jego sprawców. W szczególności wydaje się konieczne dokonanie oceny podjętych działań właściwych w kwestiach ochrony środowiska organów administracji publicznej, ale też ewentualnych zaniechań w zakresie choćby informowania o wystąpieniu zagrożenia dla ludzi i środowiska i koniecznych do podjęcia ochrony środków" - czytamy we wniosku, do którego dotarła WP.

Katastrofa na rzece Odra. Raport ministerstwa gotowy pod koniec września

Przypomnijmy, pierwsze informacje o śniętych rybach w Odrze pojawiły się pod koniec lipca. Jedną z badanych obecnie przyczyn skażenia jest wzrost zasolenia Odry i związane z tym pojawienie się w niej toksycznych glonów, tzw. złotych alg. W związku z katastrofą ekologiczną na Odrze stanowiska stracili szef Wód Polskich Przemysław Daca oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Michał Mistrzak.

Jak informowała szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa, do 30 września zespoły badawcze z Polski i Niemiec przedstawią raporty na temat przyczyn katastrofy ekologicznej na Odrze.

Więcej o: