Syreny alarmowe - dlaczego wyją? Mieszkańcy stolicy usłyszą sygnał i komunikaty głosowe

W czwartek w Warszawie odbędzie się test nowej syreny alarmowej. W ramach ćwiczeń nadany zostanie sygnał ogłoszenia i odwołania alarmu.

Służby wojewody mazowieckiego przekazały, że w czwartek 8 września uruchomiona zostanie syrena alarmowa. Celem włączenia sygnału jest "przetestowanie poprawności działania nowo zainstalowanej syreny alarmowej znajdującej się na terenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie". Alarm ma zostać włączony o godzinie 8 rano. 

Zobacz wideo Uciekając przed policją, przejechał pod opuszczającymi się zaporami

Warszawa - dlaczego wyją syreny? W stolicy testowana jest nowa syrena alarmowa

"W ramach ćwiczenia nadany zostanie dźwiękowy sygnał ogłoszenia i odwołania alarmu trwający - jednominutowy dźwięk modulowany oraz jednominutowy dźwięk ciągły, a następnie komunikat głosowy. Włączenie urządzenia alarmowego będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemu alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach" - przekazał urząd wojewody mazowieckiego.

Policja (zdjęcie ilustracyjne)Policja zatrzymała 15-latka prowadzącego auto. Obok siedział pijany ojciec

Zgodnie z komunikatem MSWiA sygnały alarmowe ogłaszane są i odwoływane w następujący sposób:

Ogłoszenie alarmu:

  • sygnał akustyczny: modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,
  • w środkach masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ..... dla .....,
  • wizualny sygnał alarmowy: znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej.

Odwołanie alarmu:

  • sygnał akustyczny: ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut,
  • w środkach masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ...... dla .....

Jak się zachować po usłyszeniu sygnału alarmowanego. MSWiA zaleca:

  • jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami;
  • sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie;
  • gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się;
  • nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań.

Sąd - zdjęcie ilustracyjneProces ws. zabójstwa 21-letniego radnego. Do sprawy został włączony nóż

Więcej o: