Rok szkolny 2022/2023. Duże zmiany w systemie edukacji od 1 września. Uderzą nie tylko w uczniów

Nadchodzi nowy rok szkolny 2022/2023, a wraz z nim zmiany, które dotyczą zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Choć nie są tak rewolucyjne, jak reforma likwidująca gimnazja, i tak wprowadzą do edukacyjnej rzeczywistości sporo zamieszania.

W nowym roku szkolnym na nauczycieli i uczniów czeka sporo wyzwań. Pedagodzy wciąż muszą mierzyć się z wyzwaniem, jakim jest zapewnienie odpowiedniej edukacji dzieciom z Ukrainy, problemami związanymi z brakami kadrowymi, a do tego wszystkiego dochodzi szereg zmian. 

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Rozmowa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

Rok szkolny 2022/2023 i zmiany w zawodzie nauczyciela

Nauczycieli od września obowiązuje inna ścieżka awansu. Zostały zlikwidowane dwa stopnie: nauczyciela stażysty oraz kontraktowego. Zatem osoba, która rozpoczyna karierę, nie posiada żadnego stopnia. Może się o niego ubiegać dopiero po czterech latach pracy w szkole.

Dla nich przewidziana jest podwyżka rzędu 20 procent. Dla wszystkich pedagogów Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało wzrost wynagrodzenia o 9 proc., co spotkało się z wyraźną dezaprobatą, nauczyciele domagają się bowiem 20-procentowej podwyżki. 

Od 1 września w szkołach zostały wprowadzone też tzw. godziny czarnkowe. Każdy nauczyciel zatrudniony na pełnym etacie musi przeznaczyć godzinę tygodniowo na konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców. Od zatrudnionych na niepełny etat wymaga się jednej godziny na dwa tygodnie. 

Od nowego roku szkolnego w każdej szkole obowiązuje również wymóg zatrudnienia psychologa specjalnego, który zapewni dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Chodzi o absolwentów: 

  • jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna lub
  • jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego bądź drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, lub
  • jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki (oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, lub w zakresie edukacji włączającej).

Nowa matura od 1 września. W tym roku do egzaminu przystąpią absolwenci klas ósmych

W roku szkolnym 2022/2023 po raz pierwszy do matury przystąpią uczniowie, którzy skończyli ośmioletnie szkoły podstawowe i cztero- lub pięcioletnie szkoły ponadpodstawowe. - Będzie trochę trudniejsza, niż ta dotychczasowa - stwierdził 5 lipca dyrektor CKE. 

Najbardziej zauważalne zmiany zaszły w egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym:

  • czas na rozwiązanie zadań maturalnych wynosi 240 minut (dotychczas wynosił on 170 minut),
  • uczeń dostaje dwa arkusze (dotychczas był tylko jeden),
  • arkusz nr 1 to część testowa podzielona na zagadnienia o nazwie "Język polski w użyciu. Test" oraz "Test historycznoliteracki",
  • w arkuszu nr 2 uczniowie będą musieli zmierzyć się z wypracowaniem.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym będzie trwać 210 minut zamiast 180 minut. Podobnie jak w przypadku podstawowego maturzyści dostaną dwa arkusze - pierwszy z testem, a drugi przeznaczony na dłuższą wypowiedź argumentacyjną.

Egzamin z matematyki potrwa 180 minut na obu poziomach. Nie zmienia się czas w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego. Konieczne jest również uzyskanie co najmniej 30 proc. punktów na egzaminie pisemnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

Egzamin ustny w 2023 roku będzie trwał 30 minut. Przystępujący ma 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi ustnej i 15 minut na zaprezentowanie swoich umiejętności przed komisją.

Nowy przedmiot - Historia i Teraźniejszość

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych od września będą uczyć nowego przedmiotu - Historia i Teraźniejszość - na podstawie książki prof. Wojciecha Roszkowskiego, która budzi powszechny sprzeciw zarówno wśród rodziców, jak i nauczycieli, polityków i organizacji pozarządowych. 

Podręcznik jest krytykowany przez historyków i pedagogów za tendencyjność, błędy i treści dyskryminujące wiele grup społecznych (m.in. lewicę, feministki, LGBT, dzieci z in vitro, ateistów). Książkę przeanalizowała dziennikarka Gazety.pl Wiktoria Beczek. Jak podkreśliła, autor "nie tyle uczy czy przedstawia jakieś wydarzenia, ile prezentuje swoje poglądy jako jedyne słuszne - takie właśnie ma przyjąć uczeń". 

W sieci pojawiają się liczne apele do nauczycieli, by nie korzystali z podręcznika prof. Roszkowskiego. Przypominamy, w polskim prawie nie ma wymogu stosowania konkretnego podręcznika. To pedagodzy decydują o tym, jak realizują program i mogą zrobić to przy pomocy preferowanych przez siebie pomocy dydaktycznych. 

Podręcznik 'Historia i teraźnijszość'Bojkot podręcznik Roszkowskiego. Powstała mapa "Szkół bez (s)HiTu"

Przysposobienie obronne, czyli nauka strzelania i nowe zasady zwolnienia z WF-u

Kolejną nowością w planie lekcji będzie Przysposobienie Obronne, czyli zmodyfikowana wersja Edukacji dla Bezpieczeństwa. Przedmiot będzie obowiązkowy dla uczniów klasy ósmej w szkole podstawowej i klasy pierwszej w szkole ponadpodstawowej. Zapoznają się oni z wiedzą z terenoznawstwa, cyberbezpieczeństwa oraz bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a także nauczą się odpowiedniego reagowania w sytuacji zagrożenia spowodowanego działaniami wojennymi.

Zwolnienia z lekcji WF-u - semestralne czy dłuższe będą respektowane tylko wówczas, gdy wystawi je lekarz specjalista, a nie tak jak dotychczas lekarz rodzinny - ogłosił w RMF FM minister sportu Kamil Bortniczuk.

Posiłek dla każdego ucznia

"Zgodnie z nowymi zasadami od września 2022 roku szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniowi posiłku, a także stworzenia możliwości spożycia go w szkole. Nie zmieni się nic, jeżeli chodzi o opłaty za posiłki. Tak jak to ma miejsce teraz ustalać będzie je dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym" - podaje portal Strefa Edukacji.

Koniec wakacji, czyli zbliża się szkoła i rodzice szaleją. Co można usłyszeć w kolejce do mięsnego?Rok szkolny 2022/2023. Kiedy wypadają dni wolne? Ile ich będzie?

Więcej o: