Nowy rok szkolny 2022/2023. Duże zmiany od 1 września. Dotkną uczniów i nauczycieli

Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się lada moment. W tym roku uczniów czeka dużo zmian, które dotkną też nauczycieli. W szkołach pojawi się nowy przedmiot - Historia i Teraźniejszość, będzie reforma Edukacji dla Bezpieczeństwa, zmienią się zasady dot. zwolnień z WF-u. Czeka nas też nowa matura i zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Pedagodzy szykują protest na 1 września.

Niebawem, bo już za kilka dni, rozpocznie się nowy rok szkolny 2022/2023. 1 września uczniowie wrócą do szkolnych ławek i rzucą się w wir nauki i szkolnych obowiązków. Jakie zmiany ich czekają? 

Nowy rok szkolny 2022/2023. Zmiany od 1 września. Nowy przedmiot - Historia i Teraźniejszość

Historia i Teraźniejszość trafi do szkół ponadpodstawowych od 1 września i zastąpi Wiedzę o Społeczeństwie na poziomie podstawowym. Podręcznik do tego przedmiotu napisał prof. Wojciech Roszkowski, którego książka wywołała oburzenie zarówno wśród rodziców, jak i nauczycieli, polityków i organizacji pozarządowych. Jednym z fragmentów, które odbiły się największym echem w mediach jest ten dotyczący dzieci poczętych metodą in-vitro. Więcej ten temat tutaj:

Pozwy za słowa o dzieciach urodzonych dzięki in vitro w podręczniku do HiT autorstwa prof. Wojciecha RoszkowskiegoPodręcznik do HiT. Nieoficjalnie: Fragment o in vitro ma zostać usunięty

Prezydenci i burmistrzowie miast wyrażają swoje oburzenie w mediach społecznościowych i apelują do nauczycieli, by nie korzystali z książki Roszkowskiego. W polskim prawie nie ma bowiem wymogu stosowania konkretnego podręcznika. To pedagodzy decydują o tym, jak realizują program i mogą zrobić to przy pomocy preferowanych przez siebie pomocy dydaktycznych. 

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nowy rok szkolny 2022/2023. Zmiany od 1 września. Nauka strzelania, nowe zasady zwolnienia z WF-u

Kolejną nowością w planie lekcji będzie Przysposobienie Obronne, czyli zmodyfikowana wersja Edukacji z Bezpieczeństwa. Przedmiot będzie obowiązkowy dla uczniów z klasy ósmej w szkole podstawowej i klasy pierwszej w szkole ponadpodstawowej. 

Młodzież ma zapoznać się z elementami survivalu, terenoznawstwa czy rozszerzonej pierwszej pomocy. Będzie też nauka strzelania, np. składania i rozkładania broni, itd. 

Ponadto od nowego roku obowiązywać będą nowe zasady dotyczące zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. O co chodzi? Otóż zwolnienia z lekcji WF-u semestralne lub dłuższe będą respektowane jedynie, gdy zostaną wystawione przez lekarza specjalistę (dotychczas mógł je wystawić również lekarz rodzinny). 

Nowy rok szkolny 2022/2023. Nowa matura od 1 września. Będzie trudniejsza

Matura w 2023 roku będzie przebiegała na nowych zasadach. Po raz pierwszy zdawać ją będą uczniowie, którzy są absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. Egzamin będzie składał się z części pisemnej oraz ustnej. Test z języka polskiego będzie trwał 240 minut zamiast 170, a egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym będzie trwać 210 minut zamiast 180 minut. Egzamin z matematyki potrwa 180 minut na obu poziomach. Nie zmienia się czas w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego. Konieczne będzie również uzyskanie co najmniej 30 proc. punktów na egzaminie pisemnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

Egzamin ustny w 2023 roku będzie trwał 30 minut. Przystępujący do egzaminu będzie miał 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi ustnej i 15 minut na zaprezentowanie swoich umiejętności przed egzaminatorami. Do zdobycia będzie 30 punktów. 

Maturzysta wylosuje pytanie, które będzie składać się z dwóch zadań:

  • zadanie 1 (z puli jawnej): ma na celu sprawdzanie znajomości treści i problematyki lektury obowiązkowej.
  • zadanie 2: będzie związane z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. Zdający powinien omówić je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

Pula zadań na maturę 2023 jest już dostępna na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Przemysław CzarnekMEiN odpowiada nauczycielom. "Nie widzimy powodu do akcji protestacyjnej"

Nowy rok szkolny 2022/2023. Zmiany dla nauczycieli - "godziny czarnkowe", inne stopnie zawodowe

Od 1 września w szkołach mają obowiązywać tzw. godziny czarnkowe. Każdy nauczyciel zatrudniony na pełnym etacie będzie musiał przeznaczyć jedną godzinę tygodniowo na konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców. Co z nauczycielami zatrudnionymi na niepełny etat? Tutaj wymagana jest jedna godzina na dwa tygodnie. 

Od nowego roku szkolnego w każdej szkole będzie obowiązywał też wymóg zatrudnienia psychologa specjalnego, który zapewni dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Chodzi o absolwentów: 

  • jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna lub
  • jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego bądź drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, lub
  • jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki (oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, lub w zakresie edukacji włączającej).

Bardzo ważną zmianą dla nauczycieli jest zmiana stopni awansu zawodowego. Nowelizacja Karty Nauczyciela zlikwidowała bowiem stopnie nauczyciela stażysty oraz kontraktowego. Egzamin na nauczyciela mianowanego będzie można zdać po czterech latach pracy w szkole. Będą oni traktowani jak nauczyciele początkujący. 

Nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie będą mogli liczyć na podwyżki rzędu 20 procent, jednak ci, którzy pracują najdłużej, podwyżek nie dostaną. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje podwyżki pensji dla wszystkich nauczycieli o 9 proc. od 1 stycznia 2023 roku. Ta propozycja została odrzucona przez związkowców, którzy chcą 20 proc. podwyżki i zapowiadają protest na 1 września. Jeszcze nie wiadomo, w jakiej formie się on odbędzie. 

Więcej o: