GIOŚ: Badanie próbek wody z Odry w woj. lubuskim nie potwierdziło obecności rtęci

Badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w województwie lubuskim, prowadzone w sposób ciągły i realizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, nie potwierdziło obecności rtęci - informuje GIOŚ.

Instytut przedstawił również udostępnione dzisiaj przez stronę niemiecką wyniki badań i mapy punktów, w których pobrano próbki. Analiza map wykazała, że po stronie niemieckiej próbki pobrane zostały na starorzeczu i dopływach Odry. GIOŚ podkreśla, że badania wykonane przez instytucję nie potwierdziły obecności rtęci w Odrze po stronie polskiej w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. Zaznacza również, że Państwowa Inspekcja Weterynaryjna wykluczyła rtęć jako przyczynę śnięcia ryb.

Zobacz wideo

Zgodnie z informacją GIOŚ wyniki niemieckich badań laboratoryjnych wykazują obecność rtęci i wskazują na przekroczone normy dla wód powierzchniowych w wodzie pobranej nie z głównego nurtu Odry, lecz z jej dopływów lub starorzeczy. Wskaźnik ten nie przekracza jednak norm dopuszczalnych dla wody pitnej. Próbki wody pobrane przez laboratorium GIOŚ są natomiast pobierane punktowo w głównym nurcie Odry.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

GIOŚ: Związki rtęci kumulują się w osadach dennych rzek

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dodaje, że rtęć jest pierwiastkiem, który występuje w różnych związkach chemicznych w środowisku naturalnym, również w środowisku wodnym. Związki rtęci są zarówno obecne w wodzie płynącej, a szczególnie kumulują się w osadach dennych rzek, kanałów oraz zbiorników wodnych.

Konferencja prasowa podsumowująca spotkanie ministrów Polski i Niemiec w sprawie zatrucia Odry "Die Welt" o zatrutym sąsiedztwie Berlina i Warszawy. "Ignorancja po niemieckiej stronie, wrzask po polskiej"

Wyższe stężenia różnego typu związków rtęci mogą się pojawiać z uwagi np. na funkcjonujący na danym terenie przemysł. Po naruszeniu dna rzecznego związki rtęci mogą się uwolnić w większej ilości, wówczas rtęć pojawia się punktowo w próbach badawczych.

- Dlatego badania pod kątem występowania związków rtęci i innych metali ciężkich zawsze są powtarzane i robione w cyklach rocznych. W przypadku stwierdzenia występowania rtęci służby środowiskowe prowadzą monitoring i analizę wyników badań pod kątem bezpieczeństwa ludzi i środowiska - zaznaczono w komunikacie Inspektoratu.

Strażacy poinformowali, że do tej pory wyłowili z Odry 80 ton martwych ryb Strażacy wyłowili 80 ton martwych ryb. "Także metrowe sumy i szczupaki"

Nie wiadomo, co zanieczyściło Odrę. Strażacy zebrali 80 ton martwych ryb 

Nadal nie wiadomo, co truje Odrę. Anna Moskwa przekazała, że decyzją premiera został powołany sztab ds. skażenia Odry na poziomie krajowym i sztaby kryzysowe na poziomie wojewódzkim. - Podstawowym celem na dzisiaj jest zniwelowanie negatywnych skutków, które może przynieść kryzys - dodała. Nadal prowadzone są prace nad identyfikacją i źródłem potencjalnego zakażenia.

- Od minionego piątku zebrali około 80 ton martwych ryb - mówi w rozmowie z PAP rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. Jak podkreśla, w tym miejscu nie wypływają już nowe śnięte ryby, a te, które są znajdowane, są już w fazie znacznego rozkładu.

Więcej o: