Nauka zdalna także w roku szkolnym 2022/2023? W jakich okolicznościach? Jest projekt MEN

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło projekt rozporządzenia, które zajmuje się zasadami wdrażania nauki zdalnej od nowego roku szkolnego. Zgodnie z założeniami, dyrektor przedszkola lub szkoły będzie zobowiązany wprowadzić lekcje online w sytuacji "zagrożenia bezpieczeństwa uczniów".

Projekt rozporządzenia "w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość" został skierowany do opiniowania. Zapisy projektu zostały udostępnione w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania

Nauka zdalna w roku szkolnym 2022/2023 w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Jakie sytuacje wymieniono?

Jak czytamy w projekcie, zmiana zasad wprowadzania nauki zdalnej wynika "z potrzeby uregulowania  szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia dla uczniów ww. zajęć w sytuacji, gdy nie jest możliwe prowadzenia zajęć w tradycyjny sposób na terenie jednostki systemu oświaty z powodu zawieszenia zajęć ze względu na wystąpienie na danym terenie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów". 

Jakie sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów wymieniono? Nauka zdalna, zgodnie z projektem, mogłaby zostać wprowadzona w związku z:

  • organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
  • nieodpowiednią temperaturą zewnętrzną lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami;
  • zagrożeniem związanym z sytuacją epidemiologiczną,
  • innym nadzwyczajnym zdarzeniem.

Jeśli wystąpią takie okoliczności, to od nowego roku szkolnego (2022/2023) dyrektor przedszkola, szkoły lub innej placówki edukacyjnej albo "osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego" będą zobowiązani do zorganizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor - po konsultacjach i działając w porozumieniu z radą pedagogiczną - może czasowo zmodyfikować "tygodniowy zakres treści nauczania" z zajęć, które zostały ujęte w planach nauczania dla poszczególnych typów szkół i w określonych klasach. Zawieszenie dotyczy także "tygodniowego zakresu nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, także tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć".

Przeczytaj więcej informacji o edukacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Egzamin ósmoklasisty. Kiedy się odbywa i o czym trzeba pamiętać? (zdjęcie ilustracyjne)Rekrutacja uzupełniająca 2022. Do kiedy trwa druga rekrutacja do szkół?

Nauka zdalna możliwa także w nowym roku szkolnym. Co z uczniami, którzy nie mogą uczyć się online? 

Uczniowie, którzy nie mogą przystąpić do nauki zdalnej z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub w związku z trudną sytuacją rodzinną, mają zostać potraktowani w szczególny sposób. W takiej sytuacji na wniosek rodziców ucznia dyrektor musi zorganizować dla ucznia zajęcia na terenie szkoły z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Takie rozwiązanie ma dotyczyć sytuacji, gdy szkoła będzie mogła zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki do nauki oraz gdy na danym terenie nie występują zagrożenia przeciwko bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dla takich uczniów zorganizować zajęcia w innym miejscu - np. przedszkolu, szkole, bibliotece pedagogicznej, bursie czy młodzieżowym domu kultury. 

Do kiedy wniosek 300 plus?Wyprawka szkolna "Dobry start". Świadczenie 300 plus. Kiedy wypłata?

Więcej o: