Odwołanie do liceum. Jak napisać wniosek i do kiedy można go złożyć? [WYNIKI REKRUTACJI 2022]

Nie wszystkim absolwentom szkoły podstawowej udaje się dostać do szkoły średniej pierwszego wyboru. Jednak w niektórych przypadkach istnieje możliwość złożenia odwołania od decyzji szkoły, która odrzuciła naszą kandydaturę. Sprawdź, jak i kiedy powinieneś to zrobić.

Zanim jednak zaczniesz pisać odwołanie, powinieneś potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której zostałeś już przyjęty - w innym razie wypada się z systemu rekrutacji. Uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej ze szkół, mogą wskazać inne placówki podczas rekreacji uzupełniającej - informuje portal dlaucznia.pl.

Zobacz wideo Czy polskie szkoły powinny uczyć obsługi broni? Pytamy posłankę Dziemianowicz-Bąk

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022. Odwołanie do liceum - jak napisać?

Odwołanie do liceum możesz napisać, gdy nie dostałeś się do żadnej ze szkół lub nie do tej, która była twoim pierwszym wyborem. Szkoły ponadgimnazjalne publikują wyniki rekrutacji między 19 a 22 lipca, a z kolei rekrutacja uzupełniająca odbywa się między 5 a 16 sierpnia. Po publikacji wyników możesz wystąpić o uzasadnienie decyzji - jest na to siedem dni od publikacji listy.

Wniosek należy skierować do komisji rekrutacyjnej. Powinien napisać go rodzic lub opiekun prawny ucznia. W piśmie powinna znaleźć się prośba o uzasadnienie i wyjaśnienie nieprzyjęcia kandydata do szkoły. Na napisanie uzasadnienia komisja ma pięć dni. Po otrzymaniu pisma można złożyć odwołanie od decyzji szkoły - jest na to siedem dni od daty otrzymania uzasadnienia. 

Przeczytaj więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl.

Odwołanie również powinno zostać napisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, ale tym razem pismo musi być skierowane do dyrektora szkoły. Powinna się w nim znaleźć informacja, dlaczego składamy odwołanie oraz jego uzasadnienie. Do pisma można załączyć kopię dokumentu, który został wydany przez komisję rekrutacyjną. Odpowiedz dyrektora powinna pojawić się w ciągu siedmiu dni od złożenia odwołania.

Kiedy powinieneś złożyć odwołanie do liceum ws. decyzji rekrutacyjnej?

Odwołanie do liceum jest zasadne, jeśli nazwisko kandydata nie pojawił się ani na liście z przyjętymi osoba, ani na liście z niezakwalifikowanymi. Wówczas istnieje możliwość, że twój dokument przez pomyłkę nie został wzięty pod uwagę. Odwołanie możesz złożyć, jeśli ostatni kandydat przyjęty do wybranej przez ciebie szkoły miał niższy wynik niż twój. A także kandydaci, którzy mieli taki sam wynik punktów, jak ostatnia zakwalifikowana osoba i dodatkowo spełniają kryteria pierwszeństwa m.in. niepełnosprawność i wielodzietność rodziny. 

*******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: