Rekrutacja na studia 2022. Terminy i zasady naboru. Co trzeba wiedzieć?

Absolwentów szkół średnich czeka wybór studiów. O miejscu na wyższej uczelni zdecyduje wynik z matury pisemnej. Terminy i zasady naboru na dany kierunek mogą się różnić, dlatego warto śledzić aktualne informacje na stronach internetowych. Przypominamy zasady i etapy rekrutacji.

Rekrutacja na uczelnie wyższe zostaje otwarta zazwyczaj w maju. Warto jednak podkreślić, że nie ma jednego harmonogramu. W przypadku Uniwersytetu Warszawskiego rejestracja na kierunki I stopnia studiów stacjonarnych trwa od 6 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r., Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna rejestrację kandydatów 1 czerwca 2022 r., a kończy 7 lipca 2022 r., natomiast Uniwersytet Łódzki 5 maja 2022 r. - 7 lipca 2022 r.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Kossakowski pod wpływem „Projektu Cupid" w wieku 50 lat poszedł na studia. „W dziekanacie powiedzieli mi, żebym spoważniał"

Rekrutacja na studia 2022 - etapy i zasady 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Osoby muszą w odpowiednim terminie zarejestrować się w systemie IRK - Internetowej Rekrutacji Kandydatów, wprowadzić wymagane dane, a po wynikach rekrutacji dostarczyć niezbędne dokumenty.

Etapy:

 1. Rejestrujemy się w systemie IRK (lub ERK czy IR - w zależności od konkretnej uczelni). W formularzu należy podać: imię i nazwisko, PESEL, płeć, datę i miejsce urodzenia, narodowość, obywatelstwo, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz e-mail.
 2. Wprowadzamy wyniki z matur (po 5.07). Uzupełniamy pola: nazwa szkoły, rok ukończenia nauki, numer świadectwa maturalnego oraz data i miejsce wystawienia świadectwa. Zaznaczamy kierunki studiów, które nas interesują.
 3. Dokonujemy opłaty rekrutacyjnej (na UW opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 złotych).
 4. Po określonym czasie w systemie rekrutacyjnym powinna pojawić się informacja na temat zakwalifikowania lub niezakwalifikowania na studia, a także liczba punktów uzyskana w procesie rekrutacyjnym.
 5. Ostatnim krokiem jest złożenie dokumentów na wybraną uczelnię.

Viktoria z Tosią - pieskiem-wolontariuszem z biura Czerwonego Krzyża w Winnicy w Ukrainie Łódź. Studentka z Ukrainy napisała do uczelni. "Zdaję egzamin z życia"

Niezbędne dokumenty

Jeśli rekrutacja zakończyła się pomyślnie, kandydat zobowiązany jest dostarczyć niezbędne  dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości i jego kopia;
 • podanie o przyjęcie wraz z oświadczeniami dostępnymi na koncie rejestracyjnym;
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS);
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS;
 • kopia dowodu osobistego;
 • aktualna fotografia.

Czasami wymagane są dodatkowe dokumenty:

 • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innym kierunku studiów;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami i zasadami na uczelni;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku;
 • dyplom z olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego;
 • certyfikat językowy.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (zdjęcie ilustracyjne) KUL otwiera kierunek medyczny. "Troska nie tylko o duszę człowieka"

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: