Egzamin ósmoklasisty 2022. Gdzie znaleźć arkusz z matematyki? Co można ze sobą zabrać? Kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty rozpoczął we wtorek 24 maja testem z języka polskiego. Uczniowie zmierzyli się z "Zemstą" Aleksandra Fredry. Teraz sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności z matematyki.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się już w środę 25 maja. O godzinie 9 uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej przystąpią do drugiego z trzech testów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na rozwiązanie zadań będą mieli 100 minut. W przypadku ósmoklasistów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy zostanie przedłużony o 50 minut.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czy polskie szkoły powinny uczyć obsługi broni? Pytamy posłankę Dziemianowicz-Bąk

Egzamin ósmoklasisty. Kiedy wyniki? Gdzie znaleźć arkusz?

Osoba przystępująca do testu z matematyki, może uzyskać maksymalnie 25 punktów, czyli o 5 punktów mniej niż w latach ubiegłych, w tym 15 punktów z zadań otwartych, a 10 z zadań otwartych. Jeszcze tego samego dnia, w środę 25 maja tuż po godz. 13, Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne na swojej stronie internetowej.

Na oficjalne wyniki trzeba poczekać do 1 lipca 2022 roku. Uczniowie będą mogli je sprawdzić drogą elektroniczną na swoich indywidualnych kontach na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Loginem jest numer PESEL, natomiast hasło każdy absolwent powinien otrzymać wcześniej w szkole.

Wymaganie egzaminacyjne. Co na egzaminie z matematyki? 

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik podkreślił, że w tym roku test odbywa się na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. - To będzie łatwiejsze, dostosowane do tego, co się zadziało w poprzednich dwóch latach - mówił, odwołując się tym samym do pandemii COVID-19. W przypadku matematyki wobec uczniów wymaga się m.in. sprawności rachunkowej czy znajomość danych i pojęć matematycznych. Ponadto powinni:

 • zamieniać ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne,
 • dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne w pamięci lub pisemnie,
 • obliczać kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych,
 • zamieniać i prawidłowo stosować jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr,
 • zamieniać i prawidłowo stosować jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona,
 • obliczyć: drogę przy danej prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosuje jednostki prędkości km/h i m/s,
 • podnieść potęgę do potęgi,
 • rozwiązać równania z jedną niewiadomą,
 • znać najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur,
 • rozpoznać i nazywać trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne, a także kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez,
 • stosować jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar,
 • rozpoznać graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazać te bryły wśród innych modeli brył,
 • stosować jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3.

O czym trzeba pamiętać? Ołówek zabroniony

Uczniowie mają obowiązek posiadania długopisu lub pióra z czarnym atramentem, którym przeniosą odpowiedzi na kartę egzaminacyjną. Na test z matematyki każdy zdający powinien przynieść linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je wykonać, wykonuje się długopisem, a nie ołówkiem. Warto pamiętać również o dokumencie potwierdzającym tożsamość - legitymacji szkolnej. 

Dodatkowo uczniowie mogą zabrać ze sobą:

 • przybory optyczne, z których korzystają na co dzień (okulary, soczewki),
 • słownik dwujęzyczny (język polski - język rodzimy) dla uczniów zagranicznych na podstawie art. 165 Prawa Oświatowego,
 • chusteczki higieniczne,
 • małą butelkę wody,
 • potrzebne leki.

Szkoła ma z kolei obowiązek zapewnić:

 • linijkę, cyrkiel, kalkulator,
 • prosty sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne dla osób niewidomych bądź słabowidzących (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu),
 • komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: