Egzamin ósmoklasisty 2022 - język polski. Co trzeba ze sobą zabrać?

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty podchodzi 500 tysięcy uczniów z ostatnich klas szkół podstawowych i ponad 7 tysięcy uczniów z Ukrainy. Już we wtorek 24 maja o godz. 9 usiądą przed arkuszem z języka polskiego.

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny egzamin w życiu uczniów - stwierdził dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec. - Uważam, że uczniowie w tym roku są przygotowani optymalnie. Uzyskali pomoc dydaktyczną, jak i psychologiczno-pedagogiczną - dodał. We wtorek 24 maja sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego, w środę 25 maja z matematyki, a w czwartek 16 maja czeka ich arkusz z języka obcego. Przypominamy, co muszą ze sobą zabrać.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Egzamin ósmoklasisty. O czym trzeba pamiętać?

Uczniowie mają obowiązek posiadania długopisu lub pióra z czarnym atramentem, którym przeniosą odpowiedzi na kartę egzaminacyjną. Na test z matematyki każdy zdający powinien przynieść linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je wykonać, wykonuje się długopisem, a nie ołówkiem. Warto pamiętać również o dokumencie potwierdzającym tożsamość - legitymacji szkolnej. 

Dodatkowo uczniowie mogą zabrać ze sobą:

  • przybory optyczne, z których korzystają na co dzień (okulary, soczewki),
  • słownik dwujęzyczny (język polski - język rodzimy) dla uczniów zagranicznych na podstawie art. 165 Prawa Oświatowego,
  • chusteczki higieniczne,
  • małą butelkę wody,
  • potrzebne leki.

Szkoła ma z kolei obowiązek zapewnić:

  • linijkę, cyrkiel, kalkulator,
  • prosty sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne dla osób niewidomych bądź słabowidzących (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu),
  • komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane,
  • słownik dwujęzyczny (język polski - język rodzimy i język rodzimy - język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej. 

Podstawą są wymagania egzaminacyjne, nie programowe

Jak podkreślił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, w tym roku, ze względu na pandemię COVID-19 i w następstwie naukę zdalną, test odbywa się na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. - To będzie łatwiejsze, dostosowane do tego, co się zadziało w poprzednich dwóch latach - mówił dyrektor CKE.

- W przypadku języka polskiego takie najbardziej namacalne kwestie to jest ograniczenie listy lektur. Znajomość niektórych lektur nie będzie sprawdzana na egzaminie w zadaniach. Oczywiście ósmoklasista, jeśli będzie miał ochotę, może w wypracowaniu się do tych lektur odwołać, ale my oddzielnych lektur - wykreślonych niejako w wymaganiach egzaminacyjnych - nie będziemy dawać - stwierdził.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: