Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022. Jak obliczyć punkty? Zasady dla ósmoklasistów

W poniedziałek 16 maja ruszają zapis do szkół ponadpodstawowych. Jakie są zasady przyjęć i jak uczniowie mogą przeliczyć punkty?

W poniedziałek rozpoczyna się rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych, Ósmoklasiści będą mogli aplikować do liceów, techników lub szkół branżowych. Jak wyglądają zasady rekrutacji? Jak obliczyć punkty, które są brane pod uwagę przez szkoły?

Zobacz wideo Senator Konieczny komentuje pracę w Senacie nad LEX Czarnek

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022 - kiedy się odbywa?

Rekrutacja do szkół średnich rozpocznie się w poniedziałek 16 maja. Uczniowie dostają w szkole adres strony, na której się logują po to, by złożyć odpowiednie wnioski. Na przykład w przypadku Warszawy jest to strona: https://warszawa.edu.com.pl.

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych logują się tego dnia do systemu, korzystając z loginu i hasła podanego przez szkołę. Następnie wypełniają wniosek, w którym wskazują liczbę szkół, do których chcą się dostać. Ich listę należy ułożyć w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych placówek. Wniosek należy wypełnić do 24 czerwca do godziny 15:00. 

Uczniowie, którzy chcą dostać się do szkół dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego czy przygotowania woskowego, muszą złożyć odpowiedni wniosek do 30 maja do godziny 15:00.

Przeczytaj więcej informacji z Polski na stronie głównej Gazeta.pl.

Bydgoszcz. Trwają poszukiwania 14-letniej Nicole Baryły i 16-letniego Łukasza Furtaka Bydgoszcz. Zaginęli 14-letnia Nicole Baryła i 16-letni Łukasz Furtak

Rekrutacja do szkół 2022 - harmonogram

Wspomniany wniosek musi zostać wydrukowany przez kandydata, a następnie podpisany przez co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego. Wniosek wraz z innymi dokumentami (oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty) należy złożyć w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole pierwszego wyboru. Należy to zrobić osobiście lub elektronicznie w dniach od 24 czerwca do 13 lipca do godziny 15:00.

Listy osób, które zakwalifikowały się do wybranych klas, zostaną opublikowane w lipcu - podawane są daty 20-22 lipca. 28-29 lipca zostaną natomiast podane listy osób przyjętych. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1-3 sierpnia i będzie trwała aż do końca miesiąca.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022 - jak obliczyć punkty?

Ósmoklasiści mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów z egzaminu i stopni na świadectwie. Połowę z tych punktów zdobywa się za egzamin, a drugą połowę za oceny i dodatkową aktywność szkolną. Jak obliczyć punkty?

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych liczą się oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów, które są umieszczone w wykazie konkretnej klasy w szkole. Liczba punktów zależy od oceny, i tak:

 • ocena celująca - 18 punktów,
 • ocena bardzo dobra - 17 punktów,
 • ocena dobra - 14 punktów,
 • ocena dostateczna - 8 punktów,
 • ocena dopuszczająca - 2 punkty.

Dodatkowe punkty można dostać też za:

 • świadectwo z czerwonym paskiem - 7 punktów,
 • udział w szkolnym wolontariacie - 3 punkty, 
 • udział w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych lub artystycznych - jednorazowo od 2 do 10 punktów, jednak maksymalnie 18 punktów za wszystkie dodatkowe aktywności.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty punkty z testów z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 (maksymalnie po 35 pkt), a punkty za egzamin z języka obcego przez 0,3 (maksymalnie 30 pkt). 

Egzamin ósmoklasisty (zdjęcie ilustracyjne) Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy się odbędzie? Kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty 2022 - terminarz

 • 24 maja 2022 (wtorek) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
 • 25 maja 2022 (środa) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z matematyki,
 • 26 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie inny język nowożytny),
 • 1 lipca 2022 (piątek) - ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty,
 • 8 lipca 2022 (piątek) - otrzymanie przez uczniów zaświadczenia o wynikach.