Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Od 16 maja ósmoklasiści mogą wybrać swoją szkołę

W poniedziałek 16 maja rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na decyzję oraz złożenie wniosku do wybranej przez siebie placówki uczniowie mają czas do 24 czerwca. Mniej czasu mają absolwenci, którzy chcą kontynuować naukę w klasach międzynarodowych, sportowych czy dwujęzycznych, ponieważ tylko do 31 maja.

Jeśli okaże się, że wyniki egzaminu ósmoklasisty nie spełniają wymogów szkoły, do której absolwenci złożyli dokumenty, wówczas możliwa jest zmiana placówki. Należy jednak trzymać się obowiązujących terminów. Pełne listy osób, które zakwalifikowały się do wybranych klas, zostaną opublikowane 22 lipca, natomiast 29 lipca zostaną podane listy osób przyjętych. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do końca miesiąca.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Szkoła w czasie pandemii. Czy należy ograniczyć podstawy programowe?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. O czym muszą pamiętać uczniowie poszczególnych klas?

Abiturienci, którzy chcą uczęszczać do klasy międzynarodowej, dwujęzycznej lub sportowej są zobowiązani do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych bądź do weryfikacji sprawności fizycznej. Uczniowie, którzy chcą rozpocząć naukę w technikum lub szkole branżowej, zobowiązani są do wykonania badań przydatności do zawodu.

"Lex Czarnek" - co czeka uczniów w szkołach? Cztery kluczowe zmiany

Jaką szkołę średnią wybrać?

Absolwenci szkół ponadpodstawowych stają przed trudnym wyborem - która szkoła jest najlepsza. Należy pamiętać, czym różnią się poszczególne formy kształcenia. W liceum nauka polega na zdobywaniu wszechstronnego wykształcenia. Po trzech latach uczeń podchodzi do egzaminu maturalnego, po czym zwykle wybiera kierunek studiów. Ukończenie takiej szkoły nie daje uprawnień do wykonywania konkretnego zawodu.

Nauka w technikum twa rok dłużej, a po jej ukończeniu zdobywa się konkretne wykształcenie, w wybranym przez ucznia kierunku. Następnie, po zdaniu matury, absolwent ma szanse kształcić się na wybranym kierunku podczas studiów. Ten wybór daje nam tytuł technika oraz otwiera możliwość podjęcia dalszej nauki.

Trzecią możliwością są szkoły branżowe, które są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć konkretny zawód, profesję. Często te zawody nie wymagają wykształcenia wyższego. Należy pamiętać, że ten rodzaj szkoły nie przygotowuje do matury. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia można kontynuować naukę w liceum dla dorosłych lub w szkole branżowej II stopnia. Jest to szkoła dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do zawodów rzemieślniczych.

Alaksandr ŁukaszenkaBiałoruś. W polskich szkołach od września nauczanie tylko po rosyjsku

Więcej o: