Sąd po skargach RPO unieważnił dwie uchwały anty-LGBT. Jednoznaczna ocena. "Bezsprzecznie dyskryminują"

W poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie unieważnił uchwałę Rady Powiatu w Rykach ws. "powstrzymania ideologii gender i LGBT" i stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczące "wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych". Tym samym sądy administracyjne uwzględniły wszystkie dziewięć skarg składanych na tego typu uchwały przez poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

"Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie unieważnił uchwały "anty LGBT" sejmiku woj. lubelskiego oraz rady powiatu ryckiego. Tym samym sądy I instancji uwzględniły już wszystkie dziewięć skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na wybrane uchwały samorządowe dyskryminujące osoby nieheteronormatywne" - przekazało w komunikacie biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Unieważnione w poniedziałek przez WSA w Lublinie uchwały pochodzą z kwietnia 2019 r. Rada Powiatu w Rykach wydała wówczas stanowisko "w sprawie powstrzymania ideologii gender i LGBT", z kolei Sejmik Województwa Lubelskiego wydał uchwałę "w przedmiocie wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych".

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

W lutym ubiegłego roku WSA odrzucił obie skargi złożone przez ówczesnego RPO prof. Adama Bodnara, jednak Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił te sprawy do merytorycznego zbadania.

W poniedziałek lubelski sąd administracyjny ocenił, że obie skargi rzeczywiście zasługują na uwzględnienie. Wyroki WSA są nieprawomocne, mogą zostać zaskarżone do NSA.

Jak wskazuje w komunikacie biuro Rzecznika praw Obywatelskich, uchwały zdaniem WSA m.in. "zostały podjęte bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa", "bezsprzecznie dyskryminują osoby LGBT", "przedstawiają społeczność osób LGBT jako stanowiącą zagrożenie dla wspólnoty samorządowej", "stwarzają ryzyko przemocy wobec osób LGBT, gdyż wywołują wokół tej grupy zastraszającą, wrogą i uwłaczającą atmosferę".

RPO informuje także, że lubelski sąd uznał uchwały za "próbę wykluczenia osób LGBT ze wspólnoty samorządowej, co również stanowi przejaw dyskryminacji", "odmawę ochrony rodzinom złożonym z osób tej samej płci, uznając je tym samym za niegodne ochrony, pomocy i wsparcia władz lokalnych", "wywołanie tzw. efektu mrożącego, zniechęcającego do działań o charakterze antydyskryminacyjnym czy świadczących o tolerancji wobec osób LGBT".

Sąd stwierdził też, że "ideologia LGBT" to pojęcie puste, bo skrót LGBT odnosi się do ludzi, którzy nie tworzą ideologii.

Zobacz wideo Tworzą związek od lat. W kilka dni wszystko może się zmienić. "Fucking Bornholm" w kinach

RPO: Wszystkie dziewięć skarg uwzględnionych przez sądy

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wskazuje, że wcześniej Wojewódzkie Sądy Administracyjne po skargach Adama Bodnara unieważniły uchwały rad gmin w Istebnej, Klwowie, Sernikach, Osieku, Lipinkach, Niebylcu oraz Rady Powiatu Tarnowskiego. "Uwzględniając zarzuty RPO, sądy uznały, że uchwały dotyczyły spraw z zakresu administracji publicznej i zawierały elementy władcze. Uznawały, że ingerują one w prawa i wolności człowieka, a nawet że dyskryminują osoby nieheteronormatywne" - dodano w komunikacie.

"Każdy jest chroniony przed dyskryminacją. Każde nierówne traktowanie ze względu na cechy osobiste (jak m.in. płeć, orientacja seksualna) wymaga reakcji niezależnego organu ds. równego traktowania, jakim jest RPO" - stwierdza w komunikacie biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, podkreślając, że uchwały są sprzeczne z Konstytucją, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz prawem europejskim.

"Naruszają prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności wypowiedzi oraz zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Ponadto zniechęcają obywateli UE - którzy np. identyfikują się jako osoby LGBT - do przebywania na terenach, gdzie takie uchwały obowiązują" - czytamy.

28 czerwca Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy kilka pierwszych skarg na unieważnienie tych uchwał. Skargi składała prokuratura i organizacje pozarządowe.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: