Matura 2022. Kiedy będą wyniki? Kiedy egzamin poprawkowy?

Matura z języka polskiego oraz z matematyki na poziomie podstawowym już za maturzystami. W całym kraju do egzaminu dojrzałości przystępuje prawie 290 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników, a także 105 tysięcy osób, które nie zdały w latach ubiegłych, bądź ci, którzy chcą poprawić wynik. Co w sytuacji, kiedy tegoroczni maturzyści nie zdobędą odpowiedniej liczby punktów? Odpowiadamy.

Matura jest pierwszym poważnym sprawdzianem w życiu człowieka, co jeszcze bardziej potęguje stres, a wówczas nietrudno o błędy. Co w sytuacji, kiedy powinie się noga i nie uda się uzyskać wystarczającej liczby punktów? Szansą jest egzamin poprawkowy.

Matura 2022. Kiedy egzamin poprawkowy?

Jak podaje OKE, aby otrzymać świadectwo dojrzałości, należy:

 • uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej,
 • uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
 • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ?zaliczenia).

Jeśli maturzyście nie udało się spełnić tych warunków i nie zdał jednego egzaminu w części pisemnej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Szansy nie ma osoba, która nie zdobyła wystarczającej liczby punktów z więcej niż jednego przedmiotu lub nie zaliczyła części ustnej. Poprawkowa część pisemna odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku o godzinie 9:00.

Matura 2022. Termin dodatkowy

W szczególnych przypadkach można podejść w dodatkowym terminie. Maturzysta musi uzyskać zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Test odbywa się wówczas 13.06 (język polski), 14.06 (matematyka), 15.06 (język obcy nowożytny). Wszystkie egzaminy są na poziomie podstawowym i zaczynają się o godzinie 9:00. W czerwcowym terminie są również przedmioty rozszerzone.

Kiedy będą wyniki matur 2022?

Absolwenci szkół wyniki matur na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym pisanych zarówno w maju, jak i w terminie czerwcowym poznają 5 lipca. Do tego dnia szkołom zostaną dostarczone świadectwa, które trafią do uczniów. Wyniki matur z terminu poprawkowego będą do 9 września 2022 r.

Matura z matematyki - zdjęcie ilustracyjneMatura 2022. Błąd kardynalny na egzaminie maturalnym. Na czym polega?

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Matury 2022 - harmonogram

Maturzyści mają za sobą test z języka polskiego. W czwartek 5 maja zdawali matematykę na poziomie podstawowym i historię muzyki na poziomie rozszerzonym. Przedstawiamy harmonogram pozostałych egzaminów:

 • 6 maja (piątek) - godz. 9:00 - język angielski (poziom podstawowy), godz. 14:00 - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (poziom podstawowy);
 • 9 maja (poniedziałek) - godz. 9:00 - język angielski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - język angielski (poziom dwujęzyczny) lub filozofia;
 • 10 maja (wtorek) - godz. 9:00. - język polski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);
 • 11 maja (środa) - godz. 9:00 - matematyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);
 • 12 maja (czwartek) - godz. 9:00 biologia; godz. 14:00 - język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);
 • 13 maja (piątek) - godz. 9:00 wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 - język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);
 • 16 maja (poniedziałek) - godz. 9:00 - chemia, godz. 14:00 - język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);
 • 17 maja (wtorek) - godz. 9:00 historia, godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy);
 • 18 maja (środa) - godz. 9:00 - geografia, godz. 14:00 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony);
 • 19 maja (czwartek) godz. 9:00 fizyka, godz. 14:00 - historia sztuki;
 • 20 maja (piątek) - godz. 9:00 informatyka, godz. 14:00 język kaszubski lub język łemkowski (oba na poziomie rozszerzonym);
 • 23 maja (poniedziałek) - godz. 9:00 - matematyka poziom podstawowym w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 10:35 - historia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 12:10 - geografia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 13:45 - biologia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 15:20 - chemia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 16:55 - fizyka poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Matura z matematyki 2022Matura 2022. Co było na egzaminie z matematyki?

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina. 

Więcej o: