Matura 2022. Błąd kardynalny na egzaminie skutkuje niezaliczeniem egzaminu. Na czym polega?

Błąd kardynalny jest najpoważniejszym błędem, jaki można popełnić na maturze. W takim przypadku cała praca otrzymuje zero punktów. Tym samym egzamin zostaje niezaliczony. Jakie mogą być błędy kardynalne, które przyczyniają się do niezaliczenia egzaminu maturalnego?

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że błąd kardynalny to "błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości tekstu kultury, do którego odwołuje się zdający, oraz kontekstu interpretacyjnego przywołanego przez zdającego". Wyjaśniamy, co to oznacza w praktyce, gdy taki błąd pojawi się w arkuszu maturalnym.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Matura z języka polskiego 2022Maturzystka z Ukrainy: Języka polskiego zaczęłam się uczyć dopiero w Polsce

Matura 2022. Co się dzieje, gdy popełnimy błąd kardynalny?

Gdy w arkuszu maturalnym pojawi się błąd kardynalny, osoba sprawdzająca pracę ma prawo przyznać zero punktów. W takim przypadku maturzysta jest zmuszony powtórzyć egzamin w sierpniu. CKE podkreśla jednak, że nie jest łatwo popełnić taki błąd. "Poprawność rzeczową ocenia się na podstawie liczby błędów rzeczowych. Pomyłki (np. w nazwach własnych lub datach) niewpływające na uzasadnienie stanowiska wobec problemu uważa się za usterki, a nie błędy rzeczowe" - przekazuje CKE.

Zobacz wideo Senator Konieczny komentuje pracę w Senacie nad LEX Czarnek

Matura 2022. Przykłady popełnianych błędów kardynalnych

Podczas egzaminu łatwo jest, z powodu stresu i napięcia, zapomnieć pewnych informacji lub po prostu się pomylić. W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, lepiej pominąć pewne informacje niż popełnić błąd kardynalny. Przykładami tego typu pomyłek może być stwierdzenie, że Adam Mickiewicz jest autorem "Chłopów". Albo, gdy maturzysta napisze, że główną bohaterką "Pana Tadeusza" jest Izabela Łęcka, a epoka, w której pisał Słowacki, to renesans. Do błędu kardynalnego zalicza się też stwierdzenie, że bohaterem "Lalki" jest Tadeusz Soplica. Jak się więc okazuje, są to naprawdę kluczowe błędy świadczące o braku podstawowej wiedzy.

Matura 2022 (zdjęcie ilustracyjne)Matura 2022. Język polski - poziom podstawowy [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

Więcej o: