Ustawa o obronie ojczyzny weszła w życie. Co się zmienia?

Ustawa o obronie ojczyzny, która została jednogłośnie przegłosowana przez Sejm w połowie marca, weszła w życie w sobotę. Zakłada m.in. zwiększenie budżetu na obronność i większą liczebność Wojska Polskiego. Co jeszcze się zmieni?

Ustawę o obronie ojczyzny przygotował resort obrony. Została przegłosowana w połowie marca. Za jej przyjęciem było 97 senatorów. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Inicjatorem ustawy był wicepremier ds. bezpieczeństwa, szef PiS Jarosław Kaczyński.

Zobacz wideo Wspólna armia Unii Europejskiej? Gen. Bieniek: To nie ma najmniejszego sensu

"To ważny dzień dla bezpieczeństwa Polski. Dziś wchodzi w życie ustawa o obronie Ojczyzny. Dzięki nowym przepisom zwiększymy liczebność Wojska Polskiego oraz nakłady finansowe na Siły Zbrojne RP. Ustawa to także pakiet korzystnych rozwiązań dla żołnierzy będących w służbie" - napisał w sobotę 23 kwietnia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 

Ustawa o obronie ojczyzny. Co zakłada?

Ustawa zakłada m.in. utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu mają pochodzić z wpływów pozyskanych z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym i udostępniania im np. poligonów i specjalistycznych usług wojskowych.

Na mocy ustawy o obronie ojczyzny zniesieni zostają szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień. Tworzy się natomiast Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz wojskowe centra rekrutacji. Wojewódzkie sztaby wojskowe są przekształcane w Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, z kolei wojskowe komendy uzupełnień - w wojskowe centra rekrutacji.

Co cztery lata będą określane też szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Na podstawie tych kierunków minister obrony narodowej będzie wprowadzał program rozwoju Sił Zbrojnych. 

Obrona ojczyzny. Zwiększy się liczba żołnierzy

Ustawa o obronie ojczyzny zakłada również zwiększenie liczby żołnierzy do około 300 tysięcy (z czego 250 tysięcy to żołnierze zawodowi, reszta WOT), szybszy wzrost nakładów na obronność (3 proc. Produktu Krajowego Brutto od kolejnego roku), przyspieszenie modernizacji technicznej wojska, a także dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Ustawa reguluje też powoływanie oraz pełnienie służby, kwestię kształcenia żołnierzy, ich publicznej działalności, stopni wojskowych, kar i środków dyscyplinarnych czy uposażeń.

Finansowanie potrzeb obronnych odbywać się będzie z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą nie będzie to jednak kwota niższa niż 2,2 proc. PKB - w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Od 1 stycznia przyszłego roku wejdzie w życie też przepis ustawy dotyczący dodatków motywacyjny dla żołnierzy zawodowych.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: