Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau: Wzywam Rosję do wycofania swoich wojsk z Ukrainy

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał Rosję do wycofania swoich wojsk z Ukrainy, a także do przestrzegania prawa międzynarodowego i zobowiązań Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - podaje Informacyjna Agencja Radiowa. Minister zaznaczył, że każde państwo ma obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, jako urzędujący przewodniczący OBWE otworzył Pierwsze Spotkanie Uzupełniające Wymiaru Ludzkiego tej organizacji, które odbywa się w Wiedniu. Jest to jedno z trzech corocznych spotkań państw członkowskich poświęconych współpracy w dziedzinie praw człowieka i promocji demokracji. Rau w jego trakcie wezwał Rosję do wycofania się z terytorium Ukrainy. 

Zobacz wideo Dzielnica mieszkalna w centrum Czernihowa po rosyjskim ostrzale

Zbigniew Rau podkreślił, że wojna w Ukrainie doprowadziła do największego kryzysu uchodźczego w Europie od czasów II wojny światowej

Zbigniew Rau zaznaczył, że wojna w Ukrainie doprowadziła do największego kryzysu uchodźczego w Europie od czasów drugiej wojny światowej. "Większość uchodźców przybywa do Polski. Są oni serdecznie witani zarówno przez Polaków, jak i przez polski rząd" - podkreślił szef polskiej dyplomacji. Przypomniał o podjętych przez Polskę działaniach pomocowych oraz przyjętej specjalnej ustawie w tym zakresie.

Dlatego Rau wezwał Rosję do wycofania się z Ukrainy i przypomniał, że "każde państwo ma obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego i, że jest to niezbędne do zapewnienia praw człowieka i podstawowych wolności".

Resort informuje, że minister spraw zagranicznych w swoim wystąpieniu przedstawił przykłady naruszeń prawa międzynarodowego popełnianych przez siły rosyjskie. Zapewnił także o dalszym podejmowaniu wszelkich wysiłków mających mobilizować społeczność międzynarodową do działań na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Minister wyraził przekonanie, że "jest to jedyna droga na rzecz przywrócenia przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka w zaatakowanym kraju".

Prezydent Andrzej Duda wraz z Patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I oraz Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą.Andrzej Duda przyjął w Polsce patriarchę Konstantynopola Bartłomieja I

Naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka tematem pierwszego spotkania w ramach OBWE

Tematem Pierwszego Spotkania Uzupełniające Wymiaru Ludzkiego OBWE jest współpraca międzynarodowa w celu przeciwdziałania naruszeniom międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka. MSZ podkreśla komunikacie, że "ta problematyka ma szczególne znaczenie w kontekście trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę". Pierwsze Spotkanie potrwa do wtorku 29 marca.

Wymiar ludzki to jeden z obszarów współpracy państw uczestniczących w OBWE. Należą do niego takie kwestie szczegółowe jak: wolne wybory, demokracja, rządy prawa, niezależność sądownictwa, poszanowanie praw mniejszości narodowych i etnicznych, tolerancja i niedyskryminacja, zwalczanie handlu ludźmi, wolność religii i wyznania oraz prawa migrantów. Najważniejsza instytucja wymiaru ludzkiego OBWE - Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka - ma siedzibę w Warszawie. Pomaga ono państwom członkowskim OBWE w wypełnianiu ich zobowiązań w tym zakresie.

Russia PutinPaństwa G7 odrzucają możliwość płacenia Rosji za gaz w rublach.

****

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: