Granica z Białorusią. Rada Klimatyczna UJ: Zapora nie ma racjonalnego ani etycznego uzasadnienia

Rada Klimatyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstaiła swoje stanowisko dotyczące zapory na granicy polsko-białoruskiej. Zwrócono uwagę, że takie zapory nie stanowią znaczącej przeszkody dla ludzi, za to wpływają niekorzystnie na przyrodę.

25 stycznia br. rozpoczęła się budowa bariery na granicy Polski z Białorusią. To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej. Długość bariery to 186 km, koszt jej budowy - 1,6 mld zł. Zapora, która powstaje na granicy z Białorusią, jest ogromną inwestycją państwową, która ma wpływać na "nienaruszalność polskiej granicy". Zabezpieczenie będzie mierzyło 5,5 metra wysokości - 5 metrów składa się ze stalowych słupów, które następnie zostaną zwieńczone zwojami drutu ostrzowego tak, aby uniemożliwić przejście na drugą stronę. Zastosowane będą także elektroniczne metody zarządzania granicą (czujniki ruchu wzdłuż całej granicy, kamery). 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało informację, jakoby zapora miała umożliwiać przejścia zwierząt na drugą stronę:

Zapora będzie wyposażona w specjalne przejścia dla zwierząt - analogicznie, jak przy budowie autostrad. Rzeki graniczne, cieki wodne, tereny bagienne nie będą zagrodzone. Na tych odcinkach zostaną zastosowane inne systemy ochrony, co umożliwi dzikim zwierzętom swobodne przekraczanie granicy.

Rada Klimatyczna Uniwersytetu Jagielońskiegoprzedstawiła swoje stanowisko i dezaprobatę w sprawie budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej:

Od utrzymania jak największej bioróżnorodności zależą nasze możliwości rezyliencji i adaptacji do kryzysu klimatyczno-ekologicznego w skali świata i lokalnie. Zapora nie adresuje długofalowo problemu uchodźctwa klimatycznego i zagraża utrzymaniu bioróżnorodności, generując przy tym gigantyczne koszty ekonomiczne. Dlatego, jako Rada Klimatyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego, uważamy, że zapora ta nie powinna była powstać, a jej dalsza rozbudowa powinna być natychmiast wstrzymana

Zwrócono uwagę, że tego typu zapora nie wniesie niczego dobrego:

Doświadczenia z podobnych zapór na świecie, pokazują, że tego rodzaju płoty i ogrodzenia nie są znaczącą przeszkodą dla migracji ludzi, jednocześnie stanowiąc poważne zagrożenie dla przyrody. Dzieje się tak choćby w przypadku muru pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, gdzie mur jest niszczony, by umożliwić przejście ludzi, czy też pomiędzy Węgrami a Serbią, gdzie w tym celu używane są drabiny. Zwierzęta oraz inne gatunki takich metod i narzędzi nie są w stanie używać
Zobacz wideo Nowa tama na Wiśle. „Nie możemy mówić, że robimy to dla ratowania przyrody"

Granica polsko-białoruska. Zapora zaburzy korytarz ekologiczny w polskich puszczach

Istotny jest też fakt, że zapora przetnie tereny Puszczy Białowieskiej, Puszczy Augustowskiej, Knyszyńskiej i inne tereny wzdłuż granicy, co spowoduje przerwanie korytarza ekologicznego:

Zapora o długości 186 km przetnie między innymi Puszczę Białowieską, jeden z ostatnich i największy fragment europejskich nizinnych lasów strefy umiarkowanej o charakterze pierwotnym, który rozciąga się po obu stronach granicy polsko-białoruskiej. Spowoduje to przerwanie korytarza ekologicznego obejmującego szlak migracyjny dużych ssaków takich jak wilk, ryś, żubr, łoś w skali kontynentu europejskiego. Tego rodzaju migracje są niezbędne dla utrzymania różnorodności genetycznej gatunków, szczególnie tak nielicznych jak ryś. Dla zwierząt roślinożernych, takich jak żubry, oznacza to również zamknięcie drogi migracji za pokarmem. Budowa zapory doprowadzi też do funkcjonalnej i przestrzennej izolacji polskiej części Puszczy od białoruskiej, zagrażając utrzymaniu kluczowych procesów przyrodniczych chroniących występujące w Puszczy nie tylko gatunki zwierząt, roślin, ale i grzybów i porostów

Budowa zapory przyczyni się także do zaburzenia rozrodu zwierząt, które żyją na wskazanych terenach:

Prace budowlane związane są z emisja hałasu i spalin, tam, gdzie dotąd była tylko dzika przyroda. Ciężki sprzęt, którym zwożone są materiały budowlane, tworzy nowe drogi lub poszerza już istniejące. Przy czym właśnie rozpoczyna się sezon rozrodczy dla wielu gatunków zwierząt: płazów, gadów, ptaków i ssaków; można podejrzewać, że wiele z nich nie podejdzie do rozrodu lub zginie w trakcie migracji w poszukiwaniu partnera do rozrodu. Prace budowlane mogą się też przyczynić do roznoszenia gatunków inwazyjnych (np. niecierpka drobnokwiatowego), które są jednym z głównych czynników zagrażających bioróżnorodności

Według Rady Klimatycznej UJ, zapora na granicy polsko-białoruskiej nie ma żadnego racjonalnego ani etycznego uzasadnienia.

*******

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPM Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: