Kolejny stopień gotowości Wojska Polskiego. Możliwe wezwania na granicę w ciągu 6-12 godzin

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę szef MON Mariusz Błaszczak podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnego stopnia gotowości w wydzielonych jednostkach wojsk operacyjnych i Wojsk Obrony Terytorialnej - poinformował resort. Ponadto został zmieniony status do natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy.

Minister Mariusz Błaszczak podjął w czwartek 24 lutego decyzję o wprowadzeniu kolejnego stopnia gotowości w wydzielonych jednostkach wojsk operacyjnych i Wojsk Obrony Terytorialnej. Zostały również cofnięte decyzje o urlopach i wyjazdach służbowych.

Zobacz wideo "Gdzie mamy pójść, na Boga...". Ukraińcy opuszczają swoje domy [Źródło: Deutsche Welle]

"Wojsko pozostaje w stanie podwyższonej gotowości od kilku tygodni w związku z napiętą sytuacją w Ukrainie. Siły Zbrojne RP monitorują sytuacje. Wprowadziłem kolejny stopień gotowości w wydzielonych jednostkach. To standardowe działanie mające na celu utrzymanie gotowości Sił Zbrojnych" - poinformował w czwartek Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zbiórka krwi (zdjęcie ilustracyjne)Jak pomóc Ukrainie? Polscy krwiodawcy gotowi oddać "najcenniejszy lek"

WOT zmienił status do natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wprowadziło też status natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy. Polski rząd spodziewa się dużego napływu uchodźców zza wschodniej granicy, dlatego potrzebne jest wsparcie działań administracji państwowej i samorządowej.

"Żołnierze brygad OT z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 6 godzin. Żołnierze pozostałych brygad OT mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 12 godzin. Sygnał o natychmiastowym stawiennictwie otrzymali już żołnierze Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT" - czytamy na oficjalnej stronie WOT.

Stany gotowości obronnej państwa

Gotowość obronna państwa jest to stan przygotowania elementów systemu obronnego państwa do utrzymania bezpieczeństwa narodowego oraz skutecznego działania w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym możliwość przeciwstawienia się wszelkim zagrożeniom kryzysowym i wojennym - podaje BIP. Przepisy ustalają trzy podstawowe stany gotowości obronnej państwa:

  • stan stałej gotowości obronnej państwa - utrzymuje się w czasie pokoju, gdy nie stwierdza się istotnych zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa państwa;
  • stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu - wprowadza się w razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia kryzysowego lub wojennego albo gdy wynika to ze zobowiązań sojuszniczych;
  • stan gotowości obronnej państwa czasu wojny - wprowadza się w celu odparcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium kraju lub, gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji.

Czy zostanę powołany? Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej

Zgodnie z art. 30a. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej istnieją 4 kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

  • Kategoria "A"- zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej,
  • Kategoria "B" - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej,
  • Kategoria "D" - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
  • Kategoria "E" - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kategorie wojskowe otrzymuje się podczas kwalifikacji, która odbywa regularnie co roku. O przyporządkowaniu do jednej z wymienionych grup decyduje lekarz na podstawie badań i dokumentacji medycznej.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: