CBOS: Ponad połowa Polaków uważa, że 2021 rok był zły dla kraju [SONDAŻ]

Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało w czwartek 30 grudnia wyniki badania "Oceny roku 2021". Wynika z niego, że ponad 50 proc. Polaków uważa, iż 2021 rok był złym dla kraju. Odmienne stanowisko zajmują przede wszystkim osoby o prawicowych poglądach.

"Rok 2021 oceniony został przez Polaków minimalnie lepiej niż poprzedni i tym samym jest trzecim najgorzej ocenianym rokiem w całej 36-letniej historii naszych badań" - pisze CBOS. Gorzej od 2021 roku oceniane były tylko lata 2020 i 2001. Większość badanych, bo aż 56,1 proc. z nich, stwierdziło, że mijający rok był zły dla Polski. 

Zobacz wideo Czego Tusk życzyłby Kaczyńskiemu w 2022 roku?

Ci, którzy są zadowoleni z 2021 roku, twierdzą, że był on "dobry" (9,7 proc.) lub "dość dobry" (8,2 proc.), a tylko co setny badany uważa go za "bardzo dobry". W porównaniu z badaniem z ubiegłego roku nastąpił spadek ocen negatywnych o 3,3 punktów procentowych. Nieznacznie, bo o 2,2 punkty procentowe, wzrosła liczba ocen pozytywnych.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

CBOS: Lewica, młodzi i wykształceni najbardziej niezadowoleni z 2021 roku

Z badania CBOS wynika, że osoby o poglądach prawicowych częściej oceniają 2021 rok pozytywnie niż negatywnie. "Wśród pozostałych respondentów dominują oceny negatywne, a najgorzej mijający rok w odniesieniu do naszego kraju oceniają identyfikujący się z lewicą (6 proc. ocen pozytywnych i 82 proc. negatywnych). O światopoglądowym zróżnicowaniu opinii świadczy też ich związek z deklaracjami dotyczącymi praktyk religijnych - im są one częstsze, tym więcej ocen pozytywnych, a mniej negatywnych" - wskazują analitycy.

Badanie CBOS-u wskazuje również na to, że ocena mijającego roku zależy także od wieku. Badani poniżej 45. roku życia w większości oceniają go negatywnie, najwięcej ocen pozytywnych jest z kolei w grupie wiekowej 65+. Znaczącą część niezadowolonych stanowią respondenci z wyższym wykształceniem, z których aż 72 proc. uważa, że rok 2021 był zły dla Polski, a zaledwie 11 proc. uznało go za dobry.

Czy 2021 rok był dobry dla świata? Oceny gorsze niż w odniesieniu do Polski

Respondenci biorący udział w badaniu CBOS zostali zapytani także o to, jak oceniają rok 2021 w wymiarze globalnym. Z sondażu wynika, że blisko dwie trzecie (65,3 proc.) ankietowanych uważa mijający rok za zły dla świata. "Oceny roku w wymiarze globalnym są zatem jeszcze gorsze niż w odniesieniu jedynie do Polski. W porównaniu z poprzednim rokiem ocen negatywnych jednak minimalnie ubyło (spadek o 3,4 pkt proc.), przy czym znacząco spadł odsetek ocen 'bardzo złych' (o 5,3 punktu proc.), a nieznacznie więcej niż poprzednio jest ocen 'raczej złych' (wzrost o 2 pkt proc.)" - podaje CBOS. Pozytywną ocenę wystawiło 9,2 proc. respondentów (wzrost o 0,9 pkt proc.), a 19,8 proc. badanych oceniło mijający rok jako "ani dobry, ani zły".

Badanie przeprowadzono w dniach od 29 listopada do 12 grudnia na grupie 1063 pełnoletnich osób, wylosowanych z rejestru PESEL.

Więcej o: