Abp Marek Jędraszewski wydał dekret. Ma pomóc w walce z pedofilią i przemocą

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wydał dekret, który ma na celu pomóc w ochronie dzieci, młodzieży i osób bezradnych przed pedofilią oraz przemocą. Duchownym zakazuje się m.in. pozostawania sam na sam z osobą małoletnią czy przewożenia dziecka własnym autem bez wiedzy rodziców, chyba że wymaga tego ratowanie życia lub zdrowia.

We wtorek 28 grudnia na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej opublikowany został dekret wydany przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego. Jak czytamy, duchowny "dekretem z dnia 15 grudnia br. ustanowił 'Regułę poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, w Archidiecezji Krakowskiej'". Reguła ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. 

Zobacz wideo „Co łaska" za tuszowanie pedofilii? O. Gużyński: To rzecz bardzo niestosowna

Abp Marek Jędraszewski wydał dekret. "To jest ważny i potrzebny dokument"

Przestrzeganie zapisów wydanego dekretu ma na celu zapobieganie dwuznacznym sytuacjom, a także chronienie dzieci, młodzieży oraz osób bezradnych przed napastowaniem seksualnym, pedofilią i przemocą. Księża, klerycy oraz świeccy, którzy pracują w instytucjach archidiecezji, mają 60 dni na potwierdzenie deklaracji, iż zapoznali się z zapisami. 

- To jest ważny i potrzebny dokument, będący istotnym etapem walki Kościoła z przestępstwami wykorzystania seksualnego małoletnich. Każda polska diecezja już w 2018 r. zgodnie z uchwałą episkopatu miała przygotować prewencyjny program ochrony dzieci i osób słabszych. Ta praca trwa od lat. Dziś metropolita krakowski wydaje dekret podsumowujący te zasady w nurcie oczyszczania kościoła i ochrony dzieci i młodzieży - przekazał "Gazecie Krakowskiej" prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski. 

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Strzelanina w sklepie Burlington w Los AngelesUSA. Policja przypadkiem zastrzeliła 14-latkę. Kula przebiła ścianę [ZDJĘCIA]

Dekret abpa Marka Jędraszewskiego. Czego zakazuje się w kontaktach z nieletnimi? 

W liczącym 23 artykuły dokumencie można znaleźć m.in. zapis o nadrzędności prawa rodziców i opiekunów prawnych do decydowania i posiadania pełnej wiedzy o dzieciach. Podjęcie pracy np. duszpasterskiej będzie więc wymagało uzyskania wcześniej zgody rodziców. 

W dekrecie "zabrania się wszelkich form przemocy i naruszania godności oraz dóbr osobistych drugiego człowieka, a także podejmowania wszystkiego, co może prowadzić do takiego naruszenia, a nawet do wywołania podejrzenia lub wrażenia tego typu" - czytamy. Wszystkim wiernym zakazuje się m.in. kierowania życiem duchownym drugiego człowieka niezgodnie z nauczaniem i tradycją Kościoła, stosowania przemocy psychicznej oraz emocjonalnej czy tworzenie środowisk o charakterze sekt. 

W dekrecie znalazły się też m.in.: zakaz intryg, uwodzenia, izolowania od innych, złego traktowania zarówno ze względu na narodowość, jak i rasę, wygląd, poglądy polityczne czy przymioty osobowości. Zabrania się również rozmów i żartów o charakterze erotycznym, przekraczania granic intymności fizycznej w postaci podejmowania kontaktu cielesnego, chyba że wymaga tego zdrowie oraz życie.

Ksiądz, zdjęcie ilustracyjne.Hiszpania. Dochodzenie ws. pedofilii. Chodzi o ponad 250 księży

Wśród zakazów dla duchownych znalazł się m.in. zapis o tym, że nie powinni oni odbywać spotkań  sam na sam w miejscu zamieszkania osoby małoletniej. Bez pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych księża nie mogą też przewozić małoletnich własnym samochodem (chyba że wymaga tego ratowanie życia lub zdrowia). Zakazuje się też rozmów na temat dojrzewania czy płciowości, które wykraczałyby poza programy edukacyjne zatwierdzone dla danego wieku lub opowiadanie o własnych doświadczeniach seksualnych

Zabrania się również: stosowania jakiejkolwiek przemocy, kar cielesnych i wrogich gestów, niezgodnego z obowiązującym prawem utrwalania wizerunku osób. W korespondencji zaleca się korzystanie z kont oraz numerów służbowych. Zakazuje się kontaktów w godzinach późnowieczornych czy wczesnorannych, a także namawianie małoletnich do ukrywania lub usuwania zawartości korespondencji. 

Wszystkie zachowania i zachowania, które mogłyby przynieść komukolwiek krzywdę, wymagają natychmiastowej reakcji, by zapewnić bezpieczeństwo osobie doznającej przemocy - dowiadujemy się z dokumentu. Cały dekret jest dostępny na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej pod TYM linkiem

Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)Kłodzko. Ksiądz woził ministrantów w bagażniku. Prokuratura odmówiła śledztwa

Więcej o: