Nowe kary w Kościele. M.in. dla świeckich za zdradę tajemnicy spowiedzi

Zmiany w związku z nowelizacją prawa kanonicznego weszły w życie 8 grudnia 2021 roku. Dotyczą m.in. kary dla świeckich oraz panitentów łamiących tajemnicę spowiedzi w mediach. Nowe wytyczne dotyczą także kapłanów, którzy dopuścili się wykorzystywania seksualnego. Od tej pory będą oni obowiązkowo wydalani ze stanu duchownego.

Zmiany w Księdze VI Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku zostały wprowadzone przez papieża Franciszka na początku czerwca 2021 roku i weszły w życie z dniem 8 grudnia. Nowelizacja przewiduje m.in. kary suspensy wobec świeckich czy umożliwia wydalenie z kapłaństwa duchownego. 

Zobacz wideo Terlikowski o raporcie ws. Pawła M.: Chcieliśmy oddać głos pokrzywdzonym

Kościół. Kary dla świeckich, panitentów i spowiedników

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, zgodnie z nowelizacją prawa kanonicznego zmienia się charakter kar, które od tej pory będą obowiązkowo nakładane na osobę dopuszczającą się przestępstwa. Głos w sprawie zabrał ks. prof. Piotr Majer kierownik Katedry Kanonicznego Prawa Małżeńskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.

Powiedział m.in., że nowelizacja umożliwia nałożenie kary suspensy na osoby świeckie, a także przewiduje kary dla panitentów (osoby przystępujące do spowiedzi) za złamanie tajemnicy spowiedzi w czasie wystąpienia w mediachKs. Majer dodał również, że jeśli zdrady tajemnicy spowiedzi dopuściłby się spowiednik, popełnione zostałoby jedno z najcięższych przestępstw wynikających z prawa kanonicznego, za które grozi ekskomunika

Więcej informacji ze Świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nowelizacja prawa kanonicznego. Kary dla duchownych za przestępstwa seksualne

W związku z wprowadzonymi zmianami, obowiązkowa będzie również kara wydalenia z kapłaństwa wobec duchownego, "który publicznie wykroczył przeciwko VI przykazaniu Dekalogu lub który stosując przemoc, groźby lub nadużywając władzy popełnia przestępstwo przeciwko VI przykazaniu Dekalogu albo zmusza kogoś do dokonania lub poddania się czynnościom seksualnym" możemy przeczytać na katolickim portalu Więź.pl.

Serwis dodaje również, że kara musi zostać obowiązkowo nałożona wobec przestępstw przeciwko życiu - aborcji czy przestępstw seksualnych, których dopuścił się kapłan "wobec osób, którym prawo przyznaje taką samą ochronę jak małoletnim i tym, które są z małoletnimi zrównane w prawie oraz przestępstw uwodzenia albo nakłaniania do uczestniczenia w rzeczywistych bądź symulowanych przedstawieniach pornograficznych".

Więcej o: