Częstochowa. Zaszczepione dzieci z punktami w rekrutacji do przedszkoli. Skarga wojewody z PiS odrzucona

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, który nie chciał zgodzić się na to, by dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym dostawały w rekrutacji do częstochowskich przedszkoli dodatkowe punkty. "Koniec z polio! Koniec z odrą! Koniec z ospą!" - cieszy się wiceprzewodnicząca rady miasta Częstochowy Jolanta Urbańska.

W styczniu 2019 r. częstochowska rada miasta przyjęła uchwałę, w której zdecydowała o przyznawaniu podczas drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli dodatkowych 20 punktów tym dzieciom, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Punkty mogą być przyznawane też tym dzieciom, których szczepienia ze względów zdrowotnych zostały przez lekarza odroczone.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek z PiS stwierdził jednak niedługo potem nieważność uchwały. Decyzję w tej sprawie z upoważnienia wojewody podpisała Iwona Andruszkiewicz, zastępczyni dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego - Zastępca Dyrektora.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

W stanowisku biura wojewody stwierdzono m.in., iż "trudno uznać, że oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień przez dziecko lub ich długotrwałe odroczenie ma na celu uwzględnienie potrzeb dziecka ubiegającego się o miejsce w przedszkolu, czy też potrzeb jego rodziny".

Dodano również, że rada "nie ma żadnych podstaw prawnych do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie tej gminy, dotyczących i związanych z obowiązkiem poddawania się szczepieniom ochronnym".

"Gromadzenie przez przedszkola/odziały przedszkolne danych o szczepieniach kandydatów oznaczałoby tworzenie bazy danych wrażliwych, do przetwarzania których podmioty te nie są uprawnione" - czytamy.

Zobacz wideo Co z funduszem kompensacyjnym? Klimczak: Projekt uzyskał poparcie wszystkich klubów i kół

WSA uchyla decyzję wojewody

Gmina Częstochowa nie zgodziła się z uchyleniem uchwały i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. W sierpniu 2019 r. WSA uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, uznając skargę gminy za zasadną.

"W ocenie Sądu, uchwała uwzględniająca w procesie rekrutacji do przedszkoli kryterium poddania obowiązkowym szczepieniom nie jest dyskryminującym dzieci, których rodzice nie złożyli stosownego oświadczenia. Jest to ich wybór sprzeczny z prawem i rodzący określone konsekwencje ustawowe. Nie może jednak być promowany przez organy władzy, a takim jest gmina" - stwierdził sąd w uzasadnieniu.

"Osoby odmawiające poddania się szczepieniu same się różnicują i nie mogą wymagać, by były traktowane na równi z tymi, którzy przestrzegają obowiązków ustawowych i pozostałych wymogów konstytucji. Nie mogą też zarzucać, że są dyskryminowane, a przestrzegające obowiązków faworyzowane" - podkreślił WSA.

Sąd zaznaczył, że "ustawa nakazująca obowiązkowe szczepienia chroniona jest objęta domniemaniem zgodności z konstytucją, które nie zostało podważone".

NSA oddala skargę. "Koniec z polio! Koniec z odrą!"

Wojewoda śląski złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który na wrześniowym posiedzeniu ją oddalił.

O sprawie poinformowała w ostatnich dniach w mediach społecznościowych wiceprzewodnicząca rady miasta w Częstochowie Jolanta Urbańska, która była inicjatorką zmian w uchwale o rekrutacji w przedszkolach.

"Koniec z polio! Koniec z odrą! Koniec z ospą! Naczelny Sąd Administracyjny oddalił WSZYSTKIE argumenty wojewody śląskiego" - skomentowała częstochowska radna.

Więcej o: