Prawniczka o tzw. ustawie wywózkowej: Sytuacja będzie się dramatycznie pogarszać

- Jeśli ta ustawa będzie wzmacniać zachowania służb dotyczące wywożenia bez odpowiednich procedur, bez zachowania standardów ochrony praw człowieka, to osób w złym stanie zdrowia będziemy spotykać jeszcze więcej. Sytuacja będzie się dramatycznie pogarszać - tak tzw. ustawą wywózkową skomentowała Marta Górczyńska, prawniczka z Grupy Granica.

- Nie wiadomo, jak w praktyce będzie wyglądało stosowanie nowego prawa. Szeroko dyskutowano o nim jako o ustawie, która jest niezgodna z prawem międzynarodowy, bo legalizuje na poziomie ustawowym wywożenie ludzi do lasu bez rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy narodowej - mówiła w TVN24 Marta Górczyńska z Grupy Granica.

Zobacz wideo J. L. Ramsey: Co będzie dalej, jeżeli pokojowy protest nie działa?

Prawniczka o tzw. ustawie wywózkowej: Sytuacja będzie się pogarszać

Prawniczka podkreśliła, że istnieje obawa, iż "ustawa usankcjonuje czy zalegalizuje dokładnie to, co w tym momencie się dzieje na tej granicy". -  A dzieją się rzeczy coraz bardziej dramatyczne. Spotykamy osoby w coraz gorszym stanie, osoby, które często wymagają interwencji lekarza, ratownika medycznego, często wymagają przewiezienia do szpitala. To osoby, które przez wiele dni krążyły po lasach przy tych temperaturach, które są niebezpieczne - podkreśliła. - Jeśli ta praktyka się nie zmieni, jeśli ta ustawa będzie wzmacniać te zachowania służb dotyczące wywożenia bez odpowiednich procedur, bez zachowania standardów ochrony praw człowieka, to osób w złym stanie zdrowia będziemy spotykać jeszcze więcej. Sytuacja będzie się dramatycznie pogarszać - dodała. 

Więcej o sytuacji migrantów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Krytyczną opinię na temat ustawy wydał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.  Marcin Wiącek w piśmie do Senatu stwierdził, że "uchwalenie przepisu, który umożliwi pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, gdy wniosek taki zostanie złożony przez cudzoziemca zatrzymanego w pobliżu granicy zewnętrznej UE niezwłocznie po jej przekroczeniu wbrew przepisom prawa, nie znajduje oparcia w obowiązujących Polskę dyrektywach UE".

- Jesteśmy wręcz przerażeni tą sytuacją, ponieważ spowoduje coraz gorszą sytuację osób, które w dramatycznych momentach przedzierają się przez granicę Polski - komentowała przed paroma dniami Hanna Machińska, zastępczyni RPO. Machińska stwierdziła, że "względy humanitarne niestety odkłada się dziś w Polsce na bok". - Ta ustawa nigdy nie powinna być w takiej postaci uchwalona, dlatego to budzi nasze ogromne przerażenie wręcz - oceniła w TVN24. 

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach, którą krytycy nazywają "ustawą wywózkową". Nowelizacja wprowadza regulację, zgodnie z którą w przypadku przekroczenia granicy zewnętrznej, wbrew przepisom prawa, oraz niezwłocznego zatrzymania cudzoziemca, komendant placówki Straży Granicznej wydaje postanowienie o opuszczeniu przez cudzoziemca terytorium Polski oraz orzeka zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej i innych państw obszaru Schengen. Taki zakaz będzie obowiązywał przez co najmniej 6 miesięcy, a maksymalnie przez 3 lata. Dane cudzoziemca zostaną zamieszczone w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany i będą przekazane do Systemu Informacyjnego Schengen.

Przekop Mierzei WiślanejPrzekop Mierzei Wiślanej. Sztuczna wyspa niemal ukończona. [ZDJĘCIA]

Nowelizacja umożliwia też szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli zostanie złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej wbrew prawu. Szef Urzędu nie może pozostawić bez rozpoznania wniosku złożonego przez cudzoziemca, który przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażają niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium Polski oraz złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy.

Nowela wprowadza też odpowiedzialność karną za zabieranie, niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, przesuwanie lub czynienie niezdatnymi do użycia elementów infrastruktury w strefie granicznej, w szczególności ogrodzeń, zasieków, zapór lub rogatek.

Ustawodawca przewidział w przepisie przejściowym, iż do postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Więcej o: