Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o cudzoziemcach. Będzie im trudniej zdobyć azyl

Nowelizację ustawy o cudzoziemcach podpisał prezydent Andrzej Duda. Uchodźcom będzie jeszcze trudniej zdobyć azyl - ich wniosek może pozostać nierozpoznany. Ustawa mówi też, że gdy cudzoziemiec przekroczy granicę zewnętrzną wbrew przepisom prawa i niezwłocznie zostanie zatrzymany, komendant placówki Straży Granicznej wydaje postanowienie o opuszczeniu przez cudzoziemca terytorium Polski oraz orzeka zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw strefy Schengen. Ustawa wchodzi w życie 23 października.

Taki zakaz będzie obowiązywał przez co najmniej 6 miesięcy, a maksymalnie przez 3 lata. Dane cudzoziemca zostaną zamieszczone w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany i będą przekazane do Systemu Informacyjnego Schengen.

Zobacz wideo Uciekał przed policją ulicami Białegostoku 200 km/h z ludźmi w bagażniku. Został zatrzymany

Imigrantom będzie trudniej o azyl w Polsce. Wniosek można zostawić bez rozpoznania

Nowelizacja umożliwia też szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli zostanie złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej wbrew prawu.

Szef urzędu nie może pozostawić bez rozpoznania wniosku złożonego przez cudzoziemca, który przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażają niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium Polski oraz złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy.

Manifestacje 'My zostajeMY'. Tak protestują PolacyManifestacje "My zostajeMY". Tak protestują Polacy [GALERIA]

Nowelizacja przewiduje też kary za niszczenie infrastruktury na granicy

Nowela wprowadza również odpowiedzialność karną za zabieranie, niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, przesuwanie lub czynienie niezdatnymi do użycia elementów infrastruktury w strefie granicznej, w szczególności ogrodzeń, zasieków, zapór lub rogatek.

Więcej informacji o sytuacji imigrantów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ustawodawca przewidział w przepisie przejściowym, iż do postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Straż Graniczna i płot na granicy z Białorusią (zdjęcie ilustracyjne)Prawie 6 tys. żołnierzy na granicy z Białorusią. Co należy do ich zadań?

Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, czyli 23 października.

Więcej o: