Kontrowersyjne zapisy rządowej specustawy. "To może być próba przedłużenia stanu wyjątkowego"

Nie będą potrzebne pozwolenia, zgody środowiskowe, a wykonawcy nie zostaną wybrani na podstawie prawa zamówień publicznych. Przez Sejm w ekspresowym tempie przepychana jest specustawa "o budowie zabezpieczenia granicy państwowej". Według części prawników projekt zawiera dość kontrowersyjne zapisy. Chodzi m.in. o ewentualną możliwość wprowadzenia zakazu przebywania bezpośrednio przy granicy z Białorusią także po zakończeniu obowiązywania stanu wyjątkowego.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Na granicy polsko-białoruskiej powstanie bariera, którą będą stanowić urządzenia budowlane wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą, w tym elektroniczną oraz telekomunikacyjną. Ze względów bezpieczeństwa szczegóły techniczne inwestycji są niejawne. Budowa ma kosztować 1 miliard 615 milionów złotych. 

Stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiejCzy media powinny mieć dostęp do strefy objętej stanem wyjątkowym? [SONDAŻ]

Inwestycję ma przyśpieszyć specjalna rządowa specustawa. W projekcie, który jest procedowany przez Sejm, znalazł się zapis przewidujący możliwość wprowadzenia zakazu przebywania na określonym obszarze do 200 m od linii granicy państwowej. Taki zakaz będzie mógł wprowadzić wojewoda na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej właściwego ze względu na lokalizację inwestycji. Jest o tym mowa w artykule 8. nowego prawa

Jeżeli wynika to z potrzeb związanych z inwestycją, wojewoda właściwy ze względu na lokalizację inwestycji, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, może wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej.

- czytamy w projekcie. Zdaniem prawników cytowanych przez portal press.pl, może być to próba przedłużenia specustawą stanu wyjątkowego. Ten nie może bowiem trwać dłużej niż 150 dni. 

To może być próba przedłużenia stanu wyjątkowego w zakresie poruszania się i to w sposób potencjalnie bezterminowy, choć na znacznie mniejszym obszarze. Ograniczenia mogą obowiązywać nie tylko w okresie samej budowy muru, ale potencjalnie również w momencie, kiedy już będzie on stał. Definicja inwestycji zawarta w projekcie ustawy obejmuje bowiem również utrzymanie obiektów

- stwierdza Konrad Siemaszko, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Mówi o tym artykuł 3 projektu. "Inwestycja w zakresie budowy bariery, zwana dalej „inwestycją", polega na projektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, utrzymaniu, przebudowie, remoncie i rozbiórce, w tym obiektów budowlanych pozostających z nią w kolizji, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także na nabywaniu towarów i usług" - napisano.

Specustawa dalej, choć nie w takim stopniu jak obecnie, ogranicza funkcjonowanie mediów. 

Jeśli wojewoda wyda decyzję przewidującą wyjątki dla dziennikarzy, to będą oni wyłączeni spod zakazu. Natomiast w przypadku zastosowania tej kompetencji bez wyjątków, obejmuje ona wszystkich bez wyjątków

- zaznacza Wiktor Wesołowski, adwokat i partner z kancelarii LWW Łeszyk Wesołowski i Wspólnicy.

Uchodźcy w Usnarzu Górnym (1 września)Usnarz Górny. Afgańczycy są chorzy. Boją się, że niedługo umrą z zimna

Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią 

Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią, o którego ogłoszenie zabiegał rząd, został wprowadzony 2 września na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Początkowo miał obowiązywać przez 30 dni, jednak 1 października został przedłużony o kolejnych 60. Stan wyjątkowy obejmuje 183 miejscowości w woj. podlaskim oraz lubelskim. W związku z nim dziennikarze nie mają możliwości wstępu do strefy, którą jest objęty i tym samym relacjonowania, co się tam dzieje.

Więcej o: