Będą zmiany w hymnie Polski? Projekt ustawy trafił do konsultacji, w nim m.in. zamiana zwrotek

Ministerstwo Kultury skierowało do publicznych konsultacji projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Resort poinformował, że nadrzędnym celem proponowanych zmian "jest dostosowanie symboli narodowych do nowych technologii cyfrowych" oraz "wprowadzenie korekt od dawna postulowanych przez heraldyków i muzykologów". Z dokumentu wynika, że ma zostać wprowadzona kokarda narodowa, a dwie zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego" zmienią swoją kolejność.

"Nadrzędnym celem projektowanej ustawy jest uporządkowanie stanu prawnego dotyczącego wykorzystywania przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wprowadzenie wzorów symboli państwowych, zgodnych ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Zobacz wideo Senator PiS o pracy dziennikarzy w strefie stanu wyjątkowego

Zmiany w ustawie o godle, barwach i hymnie RP. Ich ochrona "nie jest możliwa"

"Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509) posiada załączniki graficzne, które nie przystają do dzisiejszych możliwości technicznych - brak jest określonych w obecnych zestandaryzowanych systemach graficznych barw narodowych, zdefiniowanej ustawowo wersji cyfrowej godła oraz wizerunku orła Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że ochrona symboli państwowych nie jest możliwa: większość używanych flag i godeł nie odpowiada wymogom obecnej ustawy" - zaznaczono w ocenie skutków regulacji projektu.

Proponowana ustawa zakłada:

  • wprowadzenie wzorca barw w obowiązujących standardach graficznych;
  • uporządkowanie nazewnictwa symboli - m.in. przez wprowadzenie pojęcia herbu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i Chorągwi Rzeczypospolitej;
  • zwiększenie ochrony symboli państwowych - mowa m.in. o godnym postępowaniu wobec flag zniszczonych, nienadających się już do użytku oraz umieszczaniu na flagach napisów i symboli;
  • wprowadzenie kokardy narodowej.

Co więcej, druga i trzecia zwrotka hymnu państwowego mają zostać zmienione miejscami. Druga będzie zaczynała się od słów "Jak Czarniecki do Poznania" zamiast "przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę", jak było do tej pory. Zgodnie z nieoficjalnymi ustaleniami PAP, decyzja ta powodowana ma być chęcią powrotu do źródłowego układu "Mazurka Dąbrowskiego", którego słowa napisał w 1797 r. Józef Wybicki. "Publiczne wykonywanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej powinno być zgodne z tekstem literackim" - uzasadniono w projekcie ustawy.

Komisja kultury rekomenduje Sejmowi ustanowienie roku 2022 rokiem Józefa Wybickiego. Rozpatrzyła oraz dwa projekty w tej sprawie: Marka Biernackiego z Koalicji Polskiej - PSL oraz Kazimierza Plocke z Koalicji Obywatelskiej.

Józef Rufin Wybicki urodził się w Będominie na Kaszubach 29 września 1747 roku. Zmarł w Manieczkach, majątku odzyskanym dzięki Napoleonowi, 10 marca 1822 roku. Wielokrotnie był posłem na Sejm w I Rzeczypospolitej. Kojarzymy go głównie za sprawą "Mazurka Dąbrowskiego" - polskiego hymnu narodowego. Jak przypomniał Marek Biernacki - Józef Wybicki był nie tylko politykiem i pisarzem politycznym, ale także autorem tragedii, komedii i oper. Biernacki zwrócił uwagę, że pierwsza wojna polska, którą Napoleon prowadził na terytorium nieistniejącego od 12 lat państwa polskiego, zakończyła się sukcesem właśnie dzięki Wybickiemu, który wykonał ogromną pracę przy aprowizacji armii. Napoleon odznaczył go wtedy Krzyżem Legii Honorowej, choć Wybicki był cywilem.

Więcej o: