Ministerstwo rodziny chce zmienić "przemoc w rodzinie" na "przemoc domową". I dodać przemoc ekonomiczną

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Resort chce zmienić termin "przemocy w rodzinie" na "przemoc domową" oraz rozszerzyć definicję przemocy o przemoc ekonomiczną.

Pojęcie "przemoc domowa" ma zastąpić "przemoc w rodzinie", bo - jak argumentuje ministerstwo rodziny - problem ten pojawia się również w nieformalnych związkach. Co więcej, jak czytamy w uzasadnieniu cytowanym przez portal Prawo.pl termin ten "stygmatyzuje rodzinę i wskazuje, że wyłącznie rodzina jest środowiskiem, w którym dochodzi do aktów przemocy".

Zobacz wideo Pandemia potęguje patologie. „Przemoc domowa to palący problem"

Zmiany w definicji przemocy. Obok fizycznej, psychicznej i seksualnej, pojawi się przemoc ekonomiczna

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma uwzględnić także przemoc ekonomiczną. Obecnie uwzględnione zostały trzy rodzaje przemocy: 

  • fizyczna,
  • psychiczna,
  • seksualna.

"Przemoc ekonomiczna jest zjawiskiem psychologicznym, w którym chodzi nie tylko o samą ekonomię, ale o psychiczne uzależnienie oraz upokorzenie jednej ze stron. Niemniej jednak, ze względu na fakt współwystępowania przemocy ekonomicznej z innymi jej formami oraz coraz częstsze jej stosowanie, projektodawca rozszerzył zakres pojęciowy przemocy o czwartą jej formę, tj. przemoc ekonomiczną" - napisano w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy. 

Czy Polska pozostanie w UE? (zdjęcie ilustracyjne) Prawie 90 proc. Polaków chce pozostania Polski w UE [SONDAŻ]

Jak będzie brzmieć nowa definicja przemocy w rodzinie?

Dodatkowo resort rodziny chce zmienić termin "członek rodziny" na "osoba doznająca przemocy domowej" i "osoba stosująca przemoc". A według nowego projektu ustawy przemoc należy rozumieć jako: "jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia, krzywdy moralne oraz mające na celu uzyskanie kontroli w zakresie nabywania i korzystania z posiadanych przez tę osobę zasobów ekonomicznych".  

Profesor Krzysztof Simon Antyszczepionkowcy grożą kolejnemu medykowi. Prof. Simon otrzymał ochronę.

***

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112. 

Więcej o: